Từ 10/6: Giao dịch vàng miếng trị giá từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN

Theo Ngân hàng Nhà nước, kể từ ngày 10/6, các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan, bao gồm cả tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh mua bán vàng miếng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khi thực hiện các giao dịch mua bán vàng miếng được thực hiện một hoặc nhiều lần trong ngày với giá trị từ 300 triệu đồng trở lên, tương đương trên 7 lượng vàng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đây là quy định nêu tại Luật phòng chống rửa tiền và Quyết định số 20 của Thủ tướng Chính phủ quy định về giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

Cũng theo quy định này, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh mua bán vàng miếng, khi thực hiện giao dịch mua, bán vàng miếng bằng tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên, phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng gồm 3 nhóm thông tin: Thông tin nhận dạng khách hàng; Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi; Thông tin về mục đích của khách hàng trong mối quan hệ với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng (đối tượng báo cáo).

Ngoài ra, Luật phòng chống rửa tiền cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh mua bán vàng miếng phải áp dụng các biện pháp đánh giá tăng cường khi thực hiện các giao dịch đối với khách hàng có mức độ rủi ro cao.

(HTH)