Từ 1/12, ngân hàng chỉ chấp nhận nộp thuế điện tử

Bộ Tài chính vừa ban hành 3 Công văn số 16132/BTC-TCT, 16133/BTC-TCT, 16134/BTC-TCT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ngân hàng nhà nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị phối hợp đẩy mạnh triển khai chương trình nộp thuế điện tử (NTĐT).

Ngân hàng thương mại chỉ chấp nhận nộp thuế bằng hình thức điện tử từ tháng 12/2015.Ngân hàng thương mại chỉ chấp nhận nộp thuế bằng hình thức điện tử từ tháng 12/2015.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND quận, huyện và các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn yêu cầu doanh nghiệp thuộc phạm vị đơn vị quản lý phải thực hiện NTĐT; chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ cơ quan Thuế và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tuyên truyền, phối hợp triển khai NTĐT cho doanh nghiệp; chỉ đạo Ngân hàng thương mại từ tháng 12/2015 chỉ chấp nhận nộp tiền thuế bằng hình thức điện tử. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối kiểm tra, giám sát việc phối hợp triển khai chương trình NTĐT giữa các đơn vị và có báo cáo kết quả hàng tháng gửi tới UBND tỉnh/thành phố.

Bộ Tài chính đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các Ngân hàng thương mại chưa cung cấp dịch vụ NTĐT cung cấp ngay dịch vụ. Đối với các Ngân hàng đã cung cấp dịch vụ NTĐT, yêu cầu Lãnh đạo ngân hàng trực tiếp phụ trách triển khai NTĐT, giao chỉ tiêu triển khai tới từng chi nhánh, từng cán bộ. Trong quá trình doanh nghiệp thực hiện NTĐT đề nghị ghi nhận và truyền tải đúng thông tin ngày nộp thuế của doanh nghiệp, phối hợp với cơ quan Thuế và Kho bạc Nhà nước điều chỉnh thông tin sai mã chương, mã tiểu mục, không hoàn tiền về tài khoản doanh nghiệp khi sai thông tin trên giấy nộp tiền mà cho phép điều chỉnh để nộp lại.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo Ngân hàng thương mại xem xét từ tháng 12/2015 chỉ cung cấp dịch vụ NTĐT bằng hình thức điện tử, không thực hiện thu thuế trực tiếp tại quầy; xem xét cơ chế ưu đãi về phí chuyển tiền đối với giao dịch NTĐT nhằm khuyến khích doanh nghiệp thực hiện và nâng cấp ứng dụng Citad mở rộng trường thông tin nội dung trên giấy nộp tiền để cho phép doanh nghiệp lập được nhiều khoản tiền nộp thuế trên 01 chứng từ NTĐT.

Bộ Tài chính đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với ngành thuế Thuế tổ chức các chương trình như Tuần lễ hỗ trợ doanh nghiệp NTĐT, hội nghị, hội thảo về nộp thuế điện tử nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tham gia nộp thuế điện tử là góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời chỉ đạo các Chi nhánh của VCCI tại các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan Thuế trên địa bàn tích cực vận động các doanh nghiệp đăng ký và tham gia nộp thuế điện tử đối với tất cả các khoản thuế phát sinh. 

(T.N)