Tỷ giá có thể có diễn biến đảo chiều trong thời gian tới

(eFinance Online) - Đó là nhận định của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng khi trả lời báo chí về vấn đề tỷ giá trong thời gian gần đây.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng. Nguồn: Internet.Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng. Nguồn: Internet.
PV: Trong những ngày qua đặc biệt trong những ngày gần đây, tỷ giá giữa VND và đô la Mỹ có sự dịch chuyển khá mạnh. Vậy bà có đánh giá như thế nào về diễn biến này?
Bà Nguyễn Thị Hồng: Theo đánh giá của NHNN, những điễn biến về tỷ giá trên thị trường trong nước trong thời gian vừa qua là dễ hiểu vì từ đầu năm 2016 NHNN đã chuyển sang cách thức điều hành tỷ giá mới linh hoạt hơn, tức là cho phép tỷ giá biến động hàng ngày phù hợp với những diễn biến trên thị trường trong nước và quốc tế. Như chúng ta thấy, trên thế giới, đồng đô la Mỹ cũng như các đồng tiền khác biến động khá lớn. Tuy nhiên, qua theo dõi thị trường ngoại hối, NHNN thấy rằng, về cơ bản cung cầu ngoại tệ không có yếu tố đột biến, thanh khoản tốt, các nhu cầu ngoaị tệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân được các tổ chức tín dụng đáp ứng kịp thời và đẩy đủ.

PV: Bà có thể đưa ra vài nhận định của NHNN về thị trường ngoại tệ trong thời gian tới đây sẽ như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Hồng: Tỷ giá tăng nhanh trong một thời gian ngắn, tức là trong mấy ngày qua chủ yếu là do yếu tố tâm lý và có thể có diễn biến đảo chiều trong thời gian tới. Theo đánh giá của NHNN, từ nay đến cuối năm, cung ngoại tệ tiếp tục được hỗ trợ bởi nguồn thu từ xuất khẩu, kiều hối chuyển vào dịp cuối năm, giải ngân dòng vốn đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp...Trong khi đó, cầu ngoại tệ không có áp lực lớn, đặc biệt nhu cầu ngoại tệ mua trước hạn thường xảy ra khi biến động tăng về tỷ giá không cao.

Điểm nữa là NHNN cho phép các tổ chức tín dụng tiếp tục cho vay ngoại tệ theo Thông tư 24 đến hết năm 2017 góp phần giảm cầu mua ngoại tệ để thanh toán ra nước ngoài, theo đó tiếp tục hỗ trợ cho thị trường.

PV: Vậy trong thời gian tới đây, NHNN giải pháp nào để ổn định thị trường ngoại hối?

Bà Nguyễn Thị Hồng: NHNN sẽ theo dõi rất sát diễn biến của kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong nước và quốc tế để chủ động thực hiện các biện pháp và công cụ điều hành phù hợp để ổn định thị trường, kể cả việc NHNN sẵn sàng bán ngoại tệ để can thiệp thị trường. 

(P.V - lược ghi)