Tỷ lệ nợ xấu của ACB giảm còn 2,2% vào cuối năm 2014

Tập đoàn ACB cho biết, lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn trong năm 2014 đạt 1.215 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2013 và vượt 2% so với kế hoạch cả năm đã đề ra. Các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán đã tăng trưởng một cách có kiểm soát, ở mức tương đương với mức trung bình ngành và phù hợp với các chính sách quản lý rủi ro đang liên tục được đẩy mạnh của ACB.

Ảnh minh họa - nguồn: ACB.Ảnh minh họa - nguồn: ACB.

Về quy mô tổng tài sản, dư nợ, và huy động tăng trưởng lần lượt ở mức 8%, 9% và 12%. Nếu loại trừ các khoản nợ đã bán cho VAMC, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ là 10%. ACB tiếp tục có khả năng an toàn vốn tốt với với tỷ lệ an toàn vốn tổng và vốn cấp 1 lần lượt ở mức 14,1% và 9,8%. Bảng cân đối kế toán tiếp tục duy trì được khả năng thanh khoản cao với tỉ lệ Dư nợ/Huy động ở mức 75%.

Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn tăng 17% dựa trên nền tảng Doanh thu tăng trưởng 7% và Chi phí được kiểm soát chặt chẽ với tốc độ tăng 3%. Biên sinh lời (NIM) giữ vững ở mức 2,7% trong khi thu nhập lãi thuần tăng 4%. Tài sản và Nguồn vốn tiếp tục được tái định theo hướng giảm dần, phù hợp với mặt bằng lãi suất của thị trường. Các khoản thu nhập ngoài lãi tăng 19%, trong đó thu nhập từ kinh doanh ngoại hối tăng mạnh hơn phần thu nhập bị sụt giảm từ mảng kinh doanh trái phiếu. Thu nhập từ phí cũng tăng 17% so với 2013.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 14%, nằm trong kế hoạch đã đề ra của ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 3,1% xuống còn 2,2% vào cuối năm 2014 và tiếp tục được tập trung xử lý tích cực bằng nhiều biện pháp. Tỷ lệ nợ nhóm 2-5 cũng giảm mạnh 1% từ 5,8% xuống còn 4,8%.

ACB tiếp tục có những tiến triển và kết quả tốt trong việc thực hiện đề án tái cơ cấu trong năm 2014. Nhiều vấn đề đã được giải quyết, ACB cũng đã trích lập toàn bộ dự phòng và thoái toàn bộ lãi cần thực hiện theo lộ trình năm 2014 và thực hiện một phần của năm 2015, những hành động này đã được phản ánh vào kết quả tài chính năm 2014 của toàn Tập đoàn.

“Tôi cảm thấy hài lòng với những thành tựu đạt được của Tập đoàn trong năm 2014, chúng tôi đã thành công trong việc cân bằng giữa việc tập trung Xử lý các vấn đề tồn đọng và Khởi động các chương trình hành động theo Chiến lược phát triển mới. Chúng tôi đã ra mắt hình ảnh thương hiệu mới vào đầu năm nay và tiếp tục đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Ngân hàng trong năm 2015”. Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACB, ông Trần Hùng Huy nhận định.

Ông Đỗ Minh Toàn, Tổng Giám đốc nhận xét: “Nhìn chung năm 2014 chúng tôi có những kết quả kinh doanh khả quan với việc đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra. Tình hình thị trường vẫn còn nhiều thử thách, Chúng tôi sẽ tiếp tục thiết kế và cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ mới nhằm tiếp tục phục vụ khách hàng tốt hơn”.

Ông Vijay Maheswari, Giám đốc Tài chính cũng cho biết, “Cơ cấu tài sản của Tập đoàn ACB tiếp tục phát triển lành mạnh hơn và là nền tảng vững chắc để tạo tiền đề cho sự phát triển bên vững của Tập đoàn. Tỷ lệ an toàn vốn của ACB hiện đang ở mức rất tốt, kể cả sau khi ACB đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông cao hơn năm 2013, và mua cổ phiếu quỹ. Các vấn đề còn tồn đọng đang được xử lý một cách chặt chẽ, có hệ thống, đồng thời, Bảng cân đối kế toán tiếp tục được đẩy mạnh phát triển bền vững, kỷ luật.”

(P.An)