VAMC điều chỉnh lãi suất các khoản nợ xấu đã mua

Ngày 15/4, Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thông báo điều chỉnh lãi suất các khoản nợ xấu đã mua với 10,7%/năm đối với loại tiền VND.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Với loại tiền USD lãi suất là 5,2% với loại tiền EUR lãi suất là  5,7% . Đây là lần đầu tiên VAMC thông báo cụ thể về mức lãi suất cho các khoản nợ xấu đã mua.

Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa thông báo mức lãi suất điều chỉnh của các khoản nợ xấu đã được VAMC mua như sau:

Mức lãi suất trên đây được áp dụng đối với các khoản nợ xấu được VAMC chấp thuận điều chỉnh lãi suất trong quý II/2014 (từ ngày 15/04/2014 đến ngày 30/06/2014).

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC cho biết: sau 6 tháng kể từ khi mua món nợ đầu tiên, VAMC đã mua gần 43.000 tỷ đồng nợ xấu, tổng giá trị trái phiếu đặc biệt phát hành đạt 35.448 tỷ đồng. Tuy nhiên, số nợ đã được xử lý rất thấp.

Tính đến nay, VAMC và các ngân hàng mới thu hồi được trên 300 tỷ đồng trong tổng số nợ xấu đã mua. Riêng trong quý I/2014, công ty đã mua 3.929 tỷ đồng nợ xấu, với giá 3.048 tỷ đồng. Con số này thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra ban đầu là 10.000 tỷ đồng.

Hiện VAMC mua nợ xấu với giá trị sổ sách bằng trái phiếu đặc biệt. Với số nợ mua vào, VAMC sẽ xem xét điều chỉnh đưa lãi suất cho vay về mặt bằng lãi suất hợp lý, tạo điều kiện cho DN trả nợ. Đồng thời tham gia tiến hành tái cấu trúc, tạo điều kiện cho DN vay thêm vốn mới, tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh để có thể trả nợ cho ngân hàng.

Trước đó, theo quy định của Thông tư 19, NHNN yêu cầu VAMC xem xét, điều chỉnh (giảm) lãi suất đang áp dụng đối với các khoản nợ xấu đã mua về mức lãi suất hợp lý phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng vay, lãi suất trên thị trường và thỏa thuận với khách hàng. Mức lãi suất hợp lý này sẽ được VAMC công bố công khai hàng quý.

Thông tư 19 cũng quy định việc điều chỉnh lãi suất này được VAMC xem xét thực hiện khi khách hàng và khoản nợ xấu đáp ứng 5 điều kiện. Thứ nhất, khách hàng hợp tác tốt với VAMC, TCTD được ủy quyền. Thứ hai, khách hàng vay có phương án trả nợ khả thi hoặc phương án cơ cấu lại tài chính, hoạt động khả thi. Thứ ba, khách hàng vay thực sự khó khăn tạm thời về tài chính và việc giảm lãi suất của khoản nợ xấu góp phần giúp khách hàng vay giảm bớt khó khăn tài chính, phục hồi sản xuất kinh doanh. Thứ tư, khoản nợ xấu không vi phạm quy định về trường hợp cấm cấp tín dụng tại Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng. Thứ năm, khách hàng vay không đang trong quá trình giải thể, phá sản, thu hồi Giấy phép hoạt đông.

(T.Hương)