VAMC sẽ đi vào hoạt động trong quý II/2013

Đề án thành lập VAMC và Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của VAMC sẽ được phê duyệt trong tháng 5/2013, theo đó VAMC sẽ được thành lập và đi vào hoạt động ngay trong quý II/2013.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đó là thông tin vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra tại thông báo ngày 20/5. Cụ thể, NHNN đã trình Chính phủ Đề án xử lý nợ xấu và Đề án thành lập VAMC là doanh nghiệp đặc thù, được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và chịu sự quản lý nhà nước, thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Vốn điều lệ của VAMC được cấp từ nguồn vốn hợp pháp của NHNN.

Về cơ chế xử lý nợ, VAMC sẽ phát hành trái phiếu đặc biệt để mua nợ của các tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng bán nợ cho VAMC có thể sử dụng trái phiếu đặc biệt để vay tái cấp vốn tại Ngân hàng Nhà nước.

Việc VAMC ra đời và đi vào hoạt động sẽ đẩy nhanh tiến trình xử lý nợ xấu, tăng khả năng cung ứng tín dụng cho nền kinh tế, góp phần thúc đẩy quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước thành công. Đồng thời, thực hiện thoái vốn đầu tư dưới dạng các khoản góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng.

Cũng thông qua việc mua và xử lý nợ xấu, VAMC cung cấp các giải pháp để hỗ trợ, giảm khó khăn cho doanh nghiệp có khoản nợ được bán cho VAMC như: điều chỉnh kỳ hạn trả nợ; giảm hoặc miễn toàn bộ số lãi đã quá hạn thanh toán; đầu tư, cung cấp tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp xử lý khó khăn tài chính tạm thời... Các doanh nghiệp có nợ xấu bán cho VAMC sẽ được tiếp tục vay vốn của tổ chức tín dụng theo quy định hiện hành. Ngoài ra, VAMC với các cơ chế hoạt động, các quyền đặc thù cùng với sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan sẽ tháo gỡ khó khăn về pháp lý, chính sách thuế,… cho doanh nghiệp, đẩy nhanh quá trình xử lý tài sản đảm bảo cho TCTD, VAMC xử lý nợ và tài sản bảo đảm đã mua. Khi đó, các nhà đầu tư sẽ được quyền tham gia vào quá trình này theo nguyên tắc thị trường dưới hình thức bán đấu giá.  

(T.Hương)