VAMC sẽ mua 35.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2013

Tính đến thời điểm này, Công ty quản lý tài sản các Tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam VAMC đã mua hơn 28 nghìn tỷ đồng nợ xấu và dự kiến tới cuối năm 2013 VAMC sẽ mua 30.000-35.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng, đến cuối tháng 10/2013 tổng số dư các khoản nợ được cơ cấu lại và giữ nguyên nhóm theo Quyết định 780/QĐ - NHNN là 316,8 tỷ đồng.

Về vấn đề hiện nay có nhiều tổ chức tín dụng trình bày ý nguyện muốn tiếp tục lùi thời gian áp dụng Thông tư 02 về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng vì dự báo bối cảnh kinh tế 2014 thật sự chưa có nhiều khởi sắc, ông Đặng Văn Thảo – Phó Chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN khẳng định sẽ không có chuyện trì hoãn Thông tư 02/2013/TT-NHNN và văn bản này chắc chắn sẽ được áp dụng trong toàn hệ thống vào tháng 6/2014.

NHNN đã có chỉ thị yêu cầu TCTD tự tính toán mức độ, khoản nợ xấu tăng lên cũng như các khoản đầu tư không sinh lời. Trên cơ sở đó các TCTD có kế hoạch trính lập dự phòng rủi ro (DPRR).

Theo phương án đang Cơ quan Thanh tra đề xuất, có thể chỉ đạo TCTD phân loại nợ xấu thành 3 nhóm: nhóm khách hàng giải thể phá sản không còn tài sản gì (phải dùng nguồn DPRR). Thứ hai là nhóm khách hàng khó khăn thực hiện cơ cấu lại nợ, cho phép vay thêm để giãn nợ, giảm lãi… Thứ ba là nhóm khách hàng phá sản nhưng có tài sản đảm bảo tiến hành phát mại. Thời gian tới, NHNN sẽ dần đưa các TCTD lên "sàn" chứng khoán.

(HTH)