VAMC: Sẽ mua khoảng 10 ngàn tỷ đồng nợ xấu trong quý I

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) tại cuộc họp báo về Điều hành Chính sách tiền tệ tháng 2 của Ngân hàng nhà nước chiều ngày 28/2.

VAMC: Sẽ mua khoảng 10 ngàn tỷ đồng nợ xấu trong quý I.VAMC: Sẽ mua khoảng 10 ngàn tỷ đồng nợ xấu trong quý I.

Ông Hùng cho biết: Năm 2013, VAMC đã mua được khoản nợ 39 ngàn tỷ đồng, vượt mục tiêu NHNN đặt ra 30 ngàn tỷ đồng. Giá trị TPĐB là khoảng 31 ngàn tỷ đồng. Hiện tại cơ quan này cũng đang thẩm định 7 ngàn tỷ, mục tiêu Quý I/2014 mua 10 ngàn tỷ đồng nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt (TPĐB). Về mặt cơ chế, VAMC cũng đã xây dựng xong và đang trình Thống đốc  Đề án thành lập Ban xử lý và cơ cấu nợ.

Đại diện VAMC cho biết, VAMC đã và đang thực hiện đúng lộ trình khi tiến hành phân loại đánh giá các khoản nợ xấu để xem xét xử lý, đưa về mức lãi suất hợp lý nhất, đảm bảo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.  Đồng thời, VAMC còn tham gia xúc tiến tái cấu trúc lại doanh nghiệp, tạo điều kiện cho DN tháo gỡ khó khăn, nhờ vậy tăng khả năng thu hồi nợ. Hiện nay, một số ngân hàng có đơn đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho vay tái cấp vốn trên cơ sở TPĐB này. Theo nguyên tắc, NHNN sẽ rà soát các khoản nợ và phát hành TPĐB để quyết định tỷ lệ chiết khấu. Cụ thể, quy định cho vay tối đa là 70%. Tuy vậy, hiện vẫn chưa có ngân hàng nào được vay tái cấp vốn do các đơn vị chức năng đang rà soát, đánh giá, tham mưu ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước để đưa ra tỷ lệ cho phù hợp.

(HTH)