VCB chính thức tham gia quản trị Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam

Sau thời gian "cân nhắc", hôm nay, Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông báo về việc mua toàn bộ cổ phần và chuyển đổi Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam thành Ngân hàng thương mại TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. Đồng thời, chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Ngày 05/03/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 249/QĐ-NHNN mua toàn bộ cổ phần và chuyển đổi Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Xây dựng Việt Nam thành Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Xây dựng Việt Nam.

Cụ thể, Thống đốc NHNN quyết định mua bắt buộc toàn bộ (100%) cổ phần của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam với giá 0 đồng/1 cổ phần, chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam.

Cũng cùng ngày, bằng Quyết định số 250/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Xây dựng Việt Nam, Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam tại Giấy phép hoạt động số 0047/NH-GP ngày 29/12/1993 đã được chuyển đổi thành công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, với tên tiếng Việt là Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam; Tên viết tắt tiếng Việt là Ngân hàng Xây dựng; Hình thức pháp lý là Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu; Vốn điều lệ của Ngân hàng này là 3.000 tỷ đồng.

Quyết định nêu rõ, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật; Điều chỉnh cơ cấu, tổ chức bảo đảm phù hợp với Luật các Tổ chức Tín dụng và các quy định của pháp luật có liên quan; Đăng ký doanh nghiệp và đăng ký lại quyền sở hữu tài sản đối với Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam theo quy định của pháp luật; Thực hiện các điều chỉnh, thay đổi khác cho phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.

Và để hoàn thiện bộ máy cho Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 251/QĐ-NHNN về việc yêu cầu Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) tham gia quản trị, điều hành Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Xây dựng Việt Nam.

Theo đó, VCB thực hiện các trách nhiệm của tổ chức tín dụng được yêu cầu tham gia quản trị điều hành theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg ngày 01/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và các chỉ đạo của NHNN trong quá trình tham gia quản trị, điều hành Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã bổ nhiệm lãnh đạo mới của Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam. Theo đó, ông Nguyễn Văn Tuân giữ cương vị Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng. Ông Đàm Minh Đức tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc. Được biết, ông Nguyễn Văn Tuân là Phó tổng giám đốc phụ trách mảng ngân hàng bán lẻ của Vietcombank, được ngân hàng điều động sang giúp ổn định tình hình VNCB năm ngoái sau sự cố nguyên lãnh đạo VNCB bị bắt giam.

(T.Hương)