VDB huy động 3.350 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đợt 6

(eFinance Online) -  Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vừa đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phối hợp tổ chức đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do NHPT phát hành (đợt 6/2016).
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Phiên đấu thầu trái phiếu này được tổ chức vào ngày 18/10/2016, ngày phát hành trái phiếu 19/10/2016 với tổng khối lượng gọi thầu 3.350 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 05 năm có mã trái phiếu BVDB 16108.

Lãi suất trái phiếu trong khung lãi suất do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định. Hình thức đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất; khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu. Phương thức xác định kết quả đấu thầu: đấu thầu đơn giá.

Trái phiếu bán bằng mệnh giá, cao hơn, thấp hơn mệnh giá; được phát hành dưới hình thức ghi sổ hoặc chứng chỉ không ghi tên; được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn; tiền lãi trả sau, mỗi năm một lần vào ngày trùng với ngày phát hành; lãi trái phiếu được bảo lưu, không tính nhập gốc.

(P.V)