VIB bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa chính thức triển khai sản phẩm Bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai dành cho các Doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản. Theo đó, VIB thay mặt chủ đầu tư hoàn trả cho người mua, thuê mua nhà số tiền đã ứng trước nếu chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

VIB vừa triển khai sản phẩm bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Nguồn: Internet.VIB vừa triển khai sản phẩm bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Nguồn: Internet.

Theo đó, VIB sẽ thay mặt chủ đầu tư hoàn trả cho người mua nhà hoặc người thuê nhà số tiền đã ứng trước nếu chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Mức hoàn trả tỷ lệ trên giá trị hợp đồng lên tới 70% đối với chủ đầu tư trong nước và 50% với trường hợp là chủ đầu tư nước ngoài.

VIB cho biết, sản phẩm bảo lãnh này được coi là một trong những sản phẩm trọng điểm của VIB trong năm 2016, đáp ứng nhu cầu thực tế, đảm bảo lợi ích cho cả khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân khi Luật Kinh doanh Bất động sản có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 quy định “Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”.

Bà Vương Thị Huyền - Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp VIB cho biết “Với mạng lưới chi nhánh rộng khắp trên toàn lãnh thổ, Bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai được triển khai dựa trên nhu cầu thiết thực của thị trường, khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, và sẽ là sản phẩm trọng điểm dành cho doanh nghiệp bất động sản trong năm 2016. Vì vậy, VIB cam kết khách hàng doanh nghiệp sẽ được hưởng mức phí cạnh tranh; ưu tiên tiến hành thẩm định xem xét cấp tín dụng với thời gian sớm nhất và thủ tục đơn giản nhất".

(T.Ngà)