VietABank triển khai thành công chiến lược điện toán đám mây

(eFinance Online) - Ngân hàng Thương mai cổ phần Việt Á (VietABank) là ngân hàng đầu tiên trong hệ thống ngân hàng Việt Nam chuyển toàn bộ hệ thống Trung tâm dữ liệu sang môi trường Điện toán đám mây Private Cloud.
 
 
 
 
 
 
 
VietABank triển khai thành công chiến lược điện toán đám mây

Triển khai chiến lược Điện toán đám mây toàn diện cho mô hình Ngân hàng là rất khó, do đó thành công của VietABank ngay lập tức được sự quan tâm của giới công nghệ. Ngày 22/6 vừa qua, tại Hội nghị Cloud Computing Việt Nam 2017 với chủ đề: “Điện toán đám mây trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, ông Nghiêm Sỹ Thắng, Giám đốc Công nghệ số VietABank đã đại diện tham dự và chia sẻ về kinh nghiệm triển khai mô hình điện toán đám mây cũng như chiến lược chuyển đổi số của ngành công nghệ Việt Nam.

Theo đó, từ năm 2014, Khối Công nghệ ngân hàng của VietABank đã thực hiện Dự án tái cấu trúc hạ tầng và an ninh Trung tâm dữ liệu giai đoạn 1 - Xây dựng trung tâm dữ liệu thế hệ mới ứng dụng công nghệ “ảo hoá”, sử dụng công nghệ điện toán đám mây. VietABank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam có toàn bộ 100% máy chủ được thực hiện ảo hóa với hạ tầng VMware.

Năm 2015, Khối Công nghệ ngân hàng tiếp tục triển khai Dự án tái cấu trúc hạ tầng và an ninh Trung tâm dữ liệu giai đoạn 2 - Xây dựng Trung tâm Dữ liệu dự phòng của VietABank, nhằm đảm bảo tính an toàn của dữ liệu và tính liên tục của giao dịch khi có sự cố tại một trong hai Trung tâm dữ liệu, đồng thời đáp ứng Thông tư 01/2011/TT-NHNN và kết quả thanh tra của ngân hàng nhà nước về việc chấp hành triển khai Trung tâm Dữ liệu dự phòng.

Tháng 05/2017, Khối Công nghệ ngân hàng tiếp tục thực hiện một dự án mang tính đột phá về hạ tầng Trung tâm Dữ liệu đó là di chuyển Trung tâm Dữ liệu chính và thực hiện đưa toàn bộ hai Trung tâm Dữ liệu của VietABank lên Private Cloud. Sự chuyển dịch hoàn toàn đáp ứng được xu thế quản lý thông tin/dữ liệu của ngành Ngân hàng trong công tác quản trị công nghệ và đem lại những lợi ích vượt trội cho VietABank. Mô hình điện toán đám mây mà VietABank lựa chọn tích hợp được mọi khoảng cách và thời gian, hạn chế rủi ro gián đoạn cục bộ về đường truyền.

Toàn bộ nhân viên của VietABank hoạt động trên khắp lãnh thổ Việt Nam đều có thể truy cập vào Trung tâm Dữ liệu với sự đơn giản, an toàn và tiện lợi nhất, tiết kiệm được chi phí về con người cũng như chi phí quản lý hạ tầng so với phương án xây dựng trung tâm dữ liệu vật lý trước đây. Với tính bảo mật cao, điện toán đám mây đem lại cho khách hàng/người sử dụng dịch vụ những trải nghiệm khác biệt, cũng như nâng cao giá trị phát triển phù hợp và bền vững của doanh nghiệp.

VietABank là ngân hàng đầu tiên trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam vượt qua trở ngại, chuyển toàn bộ hệ thống Trung tâm dữ liệu sang môi trường Private Cloud. Đây là một trong bước đi quan trọng và quyết định, chuẩn bị cho lộ trình chuyển đổi sang xu thế Digital Banking theo chiến lược Ngân hàng số trong cuộc Cách mạng Công nghệ lần thứ 4 đã được HĐQT thông qua.

(P.V)