Vietcombank cung cấp hợp đồng tín dụng trị giá 1.700 tỷ đồng cho EVN NPC

Ngày 04/03/2014, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (EVN NPC) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác song phương và hợp đồng tín dụng khung trị giá 1.700 tỷ đồng.

Ký kết Thỏa thuận hợp tác song phương và hợp đồng tín dụng khung giữa Vietcombank và EVN NPC.Ký kết Thỏa thuận hợp tác song phương và hợp đồng tín dụng khung giữa Vietcombank và EVN NPC.

Theo Thỏa thuận hợp tác song phương, hai bên cam kết hợp tác toàn diện, lâu dài, cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực. Bản Thỏa thuận hợp tác là cơ sở để EVN NPC, Vietcombank và các đơn vị thành viên triển khai các giao dịch cụ thể.

Ngay sau khi ký kết Thỏa thuận hợp tác song phương, Sở giao dịch Vietcombank và EVN NPC đã ký kết Hợp đồng tín dụng khung trị giá 1.700 tỷ đồng phục vụ cho các dự án 220kV, 110kV, các dự án đưa điện về vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của EVN NPC theo chủ trương của Chính phủ. Trên cơ sở Hợp đồng tín dụng khung này, Sở giao dịch Vietcombank và EVN NPC sẽ ký các hợp đồng tín dụng cụ thể để tài trợ các nhu cầu vay vốn của EVN NPC.

Ông Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết: Việc ký kết và triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa EVN NPC và VCB là một cấu phần trong mối quan hệ hợp tác tổng thể giữa Tập đoàn điện lực Việt Nam và Vietcombank. Vietcombank luôn xác định EVN là đối tác truyền thống, tin cậy bởi vì cả hai đều là những doanh nghiệp lớn, chủ đạo của nền kinh tế, đóng góp quan trọng vào sự phát triển trong lĩnh vực ngân hàng và điện lực.

(HTH)