Vietcombank đặt lợi nhuận trước thuế đạt 7.500 tỷ đồng

(eFinance Online) - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 9 năm 2016. Vietcombank đặt ra kế hoạch năm 2016 lợi nhuận trước thuế tăng 10%, đạt 7.500 tỷ đồng. 
Vietcombank vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông. Nguồn: Internet.Vietcombank vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông. Nguồn: Internet.

Năm 2016, Vietcombank tiếp tục phương châm “Tăng tốc - Hiệu quả - Bền vững” với quan điểm chỉ đạo điều hành “Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm”. Theo đó, năm 2016, kế hoạch đặt ra của Vietcombank là: tổng tài sản đạt 765.438 tỷ đồng, tăng 13,50%; Dư nợ cho vay đạt 452.967 tỷ đồng, tăng 17%; Lợi nhuận trước thuế đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 10%.

Về phương án tăng Vốn điều lệ năm 2016, Vietcombank sẽ phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể, Vietcombank sẽ phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% cho cổ đông hiện hữu, số vốn điều lệ tăng thêm bằng việc phát hành này sẽ là hơn 9.327 tỷ đồng; phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ tối đa 10% vốn điều lệ của Vietcombank tại thời điểm chào bán, vốn điều lệ sẽ tăng thêm hơn 3.597 tỷ đồng. Với mức vốn điều lệ hiện tại là hơn 26.659 tỷ đồng, dự kiến sau khi phát hành thành công cổ phiếu thưởng và cổ phiếu riêng lẻ mức vốn điều lệ mới của Vietcombank sẽ là hơn 39.575 tỷ đồng. Và mức chi cổ tức năm 2015 sẽ là tối thiếu 10% tiền mặt.

Vietcombank dự kiến sẽ phát hành cho tối đa 10 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, trong đó có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Vietcombank. 

Vietcombank cũng thông báo lộ trình thực hiện, kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm. Theo đó, Vietcombank dành 1.000 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ (xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư công nghệ và tài sản cố định).

 Vietcombank sẽ chi 500 tỷ đồng để đầu tư thành lập một số công ty con đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương và tăng vốn góp vào một số đơn vị hiện có, tìm kiếm cơ hội tham gia góp vốn vào các dự án đầu tư góp vốn hiệu quả. Đặc biệt, Vietcombank sẽ dành 11.430 tỷ đồng để mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các hoạt động kinh doanh khác của Vietcombank.

(T.N)