Vietcombank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 6.600 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết, với sự nỗ lực quyết tâm của toàn hệ thống, năm 2015, Vietcombank đã hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực. Lợi nhuận trước thuế lần đầu tiên đạt hơn 6.600 tỷ, tăng trưởng 2 con số - duy nhất và cao nhất trong 5 năm qua.
Lợi nhuận trước thuế của Vietcombank năm 2015 lần đầu tiên đạt hơn 6.600. Nguồn: Tienphong.vnLợi nhuận trước thuế của Vietcombank năm 2015 lần đầu tiên đạt hơn 6.600. Nguồn: Tienphong.vn

Năm 2015, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế khu vực và quốc tế, sự biến động trên thị trường tài chính toàn cầu, nhưng từ đầu năm, Vietcombank đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, linh hoạt bám sát diễn biến của thị trường trên cơ sở định hướng chiến lược của Vietcombank. 

Nhờ sự nỗ lực quyết tâm của toàn hệ thống, Vietcombank đã  hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực. Quy mô về tín dụng, huy động vốn, tổng tài sản của Vietcombank đã thiết lập các mốc ấn tượng mới với các con số lần lượt là ~ 400.000 tỷ đồng, 500.799 tỷ đồng và 673.200 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế lần đầu tiên đạt hơn 6.600 tỷ, tăng trưởng 2 con số - duy nhất và cao nhất trong 5 năm qua. Nhờ kiểm soát được chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank đã giảm mạnh và hiện ở mức 1,76%. Các hệ số an toàn, hiệu quả hoạt động của Vietcombank trong năm qua được cải thiện rõ rệt và dần sát với các thông lệ quốc tế. Tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro/nợ xấu duy trì ở mức cao (~121%).

Bước sang năm 2016, Vietcombank đã đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh gồm Tổng tài sản tăng 13,5%, Tín dụng tăng 17% - 18%; Huy động vốn từ nền kinh tế tăng 15%; Tỉ lệ nợ xấu < 2% và Lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 10%.

(T.Lâm)