VietcomBank hạ trần lãi suất cho vay VND

Hưởng ứng lời kêu gọi giảm lãi suất cho vay của NHNN, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) giảm trần lãi suất cho vay bằng VND.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
Bên cạnh việc, điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tối đa bằng VND của các tổ chức, cá nhân tại các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ 6% xuống còn 5,5%/năm từ 29/10, NHNN cũng kêu gọi các Ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một số lĩnh vực ưu tiên, ngành kinh tế từ 8%/năm xuống còn 7%/năm.
 
Hưởng ứng lời kêu gọi giảm lãi suất cho vay của NHNN, một số NHTM lớn đã "hứa" sẽ hạ lãi suất cho vay để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, từ ngày 18/11/2014, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) giảm trần lãi suất cho vay bằng VND đối với một số đối tượng.

Giảm trần lãi suất cho vay bằng VND từ mức 8,0%/năm xuống 7,0%/năm áp dụng đối với các đối tượng sau: Hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản xuất chăn nuôi, giết mổ để cấp đông, chế biến thịt lợn, thịt gia cầm, nuôi và chế biến cá tra, tôm xuất khẩu theo quy định tại Công văn số 6082/NHNN-TD ngày 31/10/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Việc điều chỉnh lãi suất cho vay bằng VND của Vietcombank từ 8,0%/năm xuống 7%/năm cho các đối tượng nêu trên là thực hiện chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 13/2014/TT-NHNN ngày 18/4/2014 của NHNN.

(T.Hương)