Vietcombank miễn phí phát hành các loại thẻ ghi nợ và tín dụng

Theo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết, kể từ ngày 15/8/2014 đến hết ngày 15/10/2014 sẽ áp dụng miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu cho tất cả các loại thẻ ghi nợ và tín dụng do ngân hàng này phát hành.