Vietcombank ngừng giao dịch chuyển khoản cho người nước ngoài

Vietcombank chính thức ngừng các giao dịch chuyển khoản trên ATM và chuyển tiền qua thẻ, hồ sơ của khách hàng không cư trú, người nước ngoài.

Vietcombank ngừng giao dịch chuyển khoản cho người nước ngoài

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép, người không cư trú là tổ chức, cá nhân và người cư trú là cá nhân nước ngoài được mở và sử dụng tài khoản đồng Việt Nam tại tổ chức tín dụng được phép để thực hiện các giao dịch thu từ các nguồn thu hợp pháp tại Việt Nam;

Do tính chất của các giao dịch chuyển khoản trên ATM và chuyển tiền qua thẻ, hồ sơ của khách hàng không được kiểm tra, vì vậy, từ ngày 12/11, Vietcombank thông báo ngừng triển khai các giao dịch dưới đây:

Giao dịch chuyển khoản kênh ATM trong cùng hệ thống Vietcombank, trong đó tài khoản nhận là tài khoản của người không cư trú/người cư trú là người nước ngoài.

Giao dịch chuyển tiền từ thẻ/tài khoản của ngân hàng khác đến thẻ Vietcombank kết nối với tài khoản của người không cư trú/người cư trú là người nước ngoài.

(T.N)