Vietcombank tài trợ 360 tỷ đồng xây dựng thủy điện

Với tổng mức đầu tư là 514 tỷ đồng, theo hợp đồng tín dụng được ký kết, Vietcombank Vinh sẽ tài trợ 360 tỷ đồng để thực hiện dự án, số còn lại là vốn tự có của chủ đầu tư.

Lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Bản Ang giữa Vietcombank Vinh và Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mô, Nậm Nơn.Lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Bản Ang giữa Vietcombank Vinh và Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mô, Nậm Nơn.

Dự án Nhà máy thủy điện Bản Ang được xây dựng trên sông Nậm Mô (phụ lưu chính của Sông Cả) có vị trí thuộc xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Công trình có công suất lắp máy 17MW gồm 02 tổ máy với sản lượng điện đạt 68,51 triệu kWh/năm. Theo kế hoạch, dự án dự kiến được khởi công trong Quý I/2015 và hoàn thành để phát điện lên hệ thống vào Quý III/2017.

Dự án Nhà máy thủy điện Bản Ang là dự án đầu tiên tại tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ được phê duyệt tham gia Chương trình phát triển năng lượng tái tạo (REDP) với các điều kiện và tiêu chuẩn rất chặt chẽ. Đáp ứng yêu cầu trên, Tổng cục Năng lượng (Bộ Công thương) và Ngân hàng Thế giới cũng đã đồng ý cho Vietcombank Vinh vay lại số tiền 360 tỷ đồng theo Chương trình phát triển năng lượng tái tạo (REDP).

Việc Vietcombank tư vấn và thu xếp được nguồn vốn vay ưu đãi nói trên cho dự án vừa tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư tiết giảm chi phí lãi vay, góp phần gia tăng hiệu quả tài chính của dự án, đồng thời, thể hiện năng lực và nâng cao uy tín của Vietcombank Vinh đối với Bộ Công thương, Ngân hàng thế giới và chủ đầu tư các dự án trên địa bàn.

Phát biểu tại Lễ ký kết, bà Lê Thị Huệ Anh, Giám đốc Vietcombank Vinh cam kết sẽ giải ngân kịp thời và cung cấp các dịch vụ ngân hàng tổng thể với tiện ích cao nhất để chủ đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ.

Thay mặt cho Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mô, Nậm Nơn, ông Đào Duy Tân - Chủ tịch hội đồng quản trị đã bày tỏ cảm ơn về sự hợp tác, hỗ trợ kịp thời của Vietcombank và khẳng định đơn vị sẽ thực hiện dự án đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra, cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã ký kết và mong muốn sự hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển hiệu quả.

(HTH)