Vietcombank tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2016

(eFinance Online) - Năm 2016, Vietcombank đã hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục củng cố và gia tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường. 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank năm 2016 đạt 8.212 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Nhờ kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank tiếp tục giảm mạnh và hiện ở mức 1,44%, giảm 0,4% so với cuối năm 2015. Các hệ số an toàn, hiệu quả hoạt động của Vietcombank trong năm qua được cải thiện rõ rệt và dần sát với các thông lệ quốc tế. Tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro/nợ xấu duy trì ở mức cao (~121%).

Năm 2017 toàn hệ thống Vietcombank quyết tâm nỗ lực phấn đấu trên tất cả các mảng hoạt động để thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được HĐQT đề ra: Tổng tài sản tăng ~ 11%, Tín dụng tăng ~ 18%, Huy động vốn từ nền kinh tế tăng ~ 15%; Tỉ lệ nợ xấu < 1,5% và Lợi nhuận trước thuế tăng ~ 12% (9.200 tỷ đồng).

(T.N)