Vietcombank triển khai chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai chương trình tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở, từ ngày 01/6/2013, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã chính thức triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở theo Thông tư 11/2013/TT-NHNN dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với lãi suất ưu đãi.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đối tượng tham gia chương trình bao gồm: Khách hàng cá nhân là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, đối tượng thu nhập thấp thuộc các thành phần kinh tế có nhu cầu vay vốn để mua/thuê/thuê mua nhà ở xã hội/ nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2; và khách hàng doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội.

Mức lãi suất áp dụng cho vay của Vietcombank năm 2013 là 6%/năm. Trong các năm tiếp theo, lãi suất chỉ bằng khoảng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường nhưng tối đa không quá 6%/năm. Thời gian ưu đãi lãi suất lên đến 10 năm đối với khách hàng cá nhân và 5 năm đối với khách hàng danh nghiệp, nhưng không vượt quá thời điểm 01/6/2023. Sau thời điểm 01/6/2023 áp dụng theo quy định lãi suất Vietcombank công bố cùng thời kỳ.

Ngoài việc cho vay với mức ưu đãi lãi suất nêu trên, đối với các khách hàng doanh nghiệp,  Vietcombank còn tạo điều kiện để khách hàng sử dụng chính tài sản hình thành từ vốn vay để bảo đảm cho khoản vay, và mức vốn tự có của khách hàng tham gia chỉ là 30% tổng mức đầu tư dự án.

Đối với khách hàng cá nhân, với thời gian vay lên tới 15 năm và lãi suất tính trên dư nợ thực tế giảm dần sẽ góp phần làm giảm áp lực trả nợ cho khách hàng. Đặc biệt, để hỗ  trợ khách hàng tối đa khi sử dụng sản phẩm, Vietcombank sẽ miễn tất cả các loại phí liên quan đến khoản vay của khách hàng bao gồm cả phí trả nợ trước hạn và áp dụng chính sách ân hạn nợ gốc 03 tháng tính từ thời điểm giải ngân khoản vay đầu tiên. Ngoài ra, các khách hàng cá nhân cũng có thể dùng tài sản hình thành từ vốn vay để vay vốn mua nhà ở trong chương trình này, mức vốn vay lên tới 80% giá trị nhà. Trường hợp khoản vay được đảm bảo bằng các tài sản khác, mức vay vốn có thể lên tới 90% giá trị nhà.

(HTH)