Vietcombank và NHTMCP Sài Gòn đồng loạt tăng vốn điều lệ

Hai ngân hàng là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1547/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Theo đó, Thống đốc NHNN quyết định sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP số 138/GP-NHNN ngày 23/5/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thành “Vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam là 26.650.203.340.000 đồng”

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các TCTD. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP số 138/GP-NHNN nêu trên. Đồng thời, Quyết định này thay thế Quyết định số 523/QĐ-NHNN ngày 22/3/2012 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Cùng ngày, Thống đốc NHNN cũng quyết định sửa đổi nội dung về vốn điều lệ quy định tại Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 283/GP-NHNN ngày 26/12/2011 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn như sau: “Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài gòn là 12.294.801.040.000 đồng”

Ngân hàng TMCP Sài Gòn có trách nhiệm thực hiện sửa đổi, bổ sung điều lệ, đăng ký Điều lệ đã sửa đổi bổ sung; công bố nội dung thay đổi theo quy định tại Điểm a, Điểm c Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng. Đồng thời, Thống đốc NHNN giao Giám đốc NHNN chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn thực hiện Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 283/GP-NHNN nêu trên.

(HTH)