Vietcombank, Vietinbank, Sacombank được chấp thuận mở rộng mạng lưới

Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chấp thuận về việc mở thêm các phòng giao dịch của ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Sacombank.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được chấp thuận về chủ trương mở 05 phòng giao dịch tại địa bàn các tỉnh, thành phố: Bình Dương, Đồng Nai, Hải Dương (02 phòng giao dịch) và Quảng Nam. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam  (Vietinbank) được chấp thuận về chủ trương mở 02 phòng giao dịch tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) được chấp thuận về chủ trương mở 02 phòng giao dịch tại địa bàn tỉnh Kon Tum.

Cũng tại các văn bản này, Thống đốc NHNN giao Giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tại các địa bàn trên xem xét, xác nhận việc mở phòng giao dịch của các ngân hàng này trên cơ sở các ngân hàng đó đáp ứng quy định về thủ tục, hồ sơ và điều kiện theo Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 28/4/2008 của Thống đốc NHNN và các quy định khác có liên quan.

(HTH)