VietinBank Bình Định phối hợp thu NSNN

Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Định và Vietinbank Bình Định vừa ký kết Thỏa thuận liên tịch mở tài khoản chuyên thu Ngân sách Nhà nước (NSNN).

Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp thu NSNN giữa VietinBank Bình Định và KBNN Bình Định.Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp thu NSNN giữa VietinBank Bình Định và KBNN Bình Định.

Theo thỏa thuận được ký kết, KBNN Bình Định ủy nhiệm cho VietinBank Bình Định tổ chức thu hộ các khoản thu NSNN phải nộp tại KBNN Bình Định bao gồm: Tiền thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác thuộc NSNN; tiền thu phạt vi phạm hành chính, tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt của người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực.

Việc mở và sử dụng tài khoản chuyên thu được thực hiện đồng thời với việc triển khai Thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu giữa KBNN với VietinBank Bình Định. Khách hàng không phải nộp bất cứ khoản phí nào khi đến nộp các khoản vào NSNN tại VietinBank.

Được biết, VietinBank đã phối hợp với KBNN - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan trong thu hộ NSNN nhằm đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt. Tới nay, VietinBank đã triển khai phối hợp thu hộ NSNN cho tất cả các chi nhánh trong cả nước. Vietinbank cam kết sẽ bố trí cán bộ có trình độ, năng lực xử lý nghiệp vụ tại các điểm thu NSNN, hướng dẫn người nộp thuế, nộp tiền vào tài khoản của KBNN thuận tiện, nhanh chóng và đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế.

Việc triển khai phối hợp thu hộ NSNN nhằm đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thu NSNN và tăng cường cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian và thủ tục cho người nộp thuế.

Theo kế hoạch VietinBank Bình Định tổ chức thu hộ NSNN tại trụ sở và 9 phòng giao dịch của Chi nhánh trên địa bàn TP. Quy Nhơn.

(T.Ngà)