VietinBank bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc VietinBank Lào

Ngày 26/9 vừa qua, tại Vientiane, VietinBank Lào đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Việt Ánh và ông Nguyễn Phạm Vĩnh Hải.

VietinBank bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc VietinBank Lào

Ông Phạm Việt Ánh và ông Nguyễn Phạm Vĩnh Hải là 2 cán bộ quản lý trẻ, được Ban Điều hành và CBNV VietinBank Lào đánh giá có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực quản trị điều hành.

Trong quá trình công tác tại hệ thống VietinBank, ông Phạm Việt Ánh và ông Nguyễn Phạm Vĩnh Hải đã đảm nhận nhiều vị trí công tác tại các Chi nhánh ở Việt Nam và Lào. Trên mọi cương vị công tác, 2 ông đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện sự năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao.

Sau 3 năm hoạt động VietinBank đã khẳng định được vị thế tại Lào: 3 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cam kết tín dụng cho khách hàng đến nay đạt hơn 200 triệu USD. Ngoài việc đầu tư kinh doanh hiệu quả VietinBank Lào còn tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội thiết thực tại địa phương.

Theo định hướng của HĐQT VietinBank, trong thời gian tới VietinBank sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh ra các khu vực kinh tế trọng điểm tại Lào.

(TN)