VietinBank được chỉ định làm NH phục vụ Dự án giáo dục THCS cho dân tộc thiểu số

NHNN đã có quyết định chỉ định VietinBank làm ngân hàng phục vụ cho Dự án Giáo dục trung học cơ sở (THCS) cho người dân tộc thiểu số tại những vùng nghèo nhất của Việt Nam giai đoạn 2.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Dự án có tổng mức đầu tư là 93 triệu USD, trong đó vốn vay ưu đãi ADB là 80 triệu USD, vốn đối ứng phía Việt Nam 13 triệu USD. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2015 đến 2021.

Mục tiêu chính của Dự án nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận và nâng cao chất lượng, sự phù hợp đối với giáo dục THCS tại các khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số, điển hình như: Xây dựng phòng học, nhà vệ sinh; xây dựng sách giáo khoa phù hợp; hỗ trợ các Trung tâm giáo dục thường xuyên; cung cấp chương trình tư vấn hướng nghiệp. Tăng cường chất lượng và nâng cao năng lực cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ dự án: Thiết lập cụm trường và mạng lưới giáo viên giữa các trường; nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện; tăng cường chất lượng giáo dục các môn học thông qua các cụm trường.

Thống đốc NHNN yêu cầu Tổng Giám đốc VietinBank có trách nhiệm thực hiện những quy định trong Nghị định số 38/2013/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn thực hiện của NHNN, Bộ Tài chính và quy định của ADB để phục vụ tốt việc thực hiện khoản tài trợ trên.

(HTH)