Vietinbank được chỉ định phục vụ cho Dự án " Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk"

Ngày 10/7/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1358/QĐ-NHNN về việc chỉ định ngân hàng phục vụ cho Dự án “Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk” vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Thành phố Đắk Lắk - Ảnh minh họa.Thành phố Đắk Lắk - Ảnh minh họa.

Theo đó, Thống đốc NHNN giao Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam làm ngân hàng phục vụ cho Dự án “Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk” do ADB tài trợ theo Hiệp định Vay số 3044-VIE(SF) ký ngày 08/11/2013 giữa đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đại diện ADB.

NHNN yêu cầu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện các quy định nêu trong Nghị định số 38/2013/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn thực hiện của NHNN và Bộ Tài chính; các quy định của ADB để phục vụ tốt cho Dự án trên.

(HTH)