Vietinbank được chỉ định phục vụ cho Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có Quyết định về việc chỉ định ngân hàng phục vụ cho Dự án Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội và Dự án Phát triển lưới điện Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thống đốc NHNN giao Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) làm ngân hàng phục vụ cho Dự án Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội do ADB tài trợ theo Hiệp định Vay số 3235-VIE (SF) và 8291-VIE (CTF) ký ngày 9/02/2015 giữa đại diện NHNN và đại diện ADB.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và Tổng Giám đốc Vietinbank chịu trách nhiệm thực hiện các quy định nêu trong Nghị định số 38/2013/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn thực hiện của NHNN, Bộ Tài chính và quy định của ADB để phục vụ tốt cho Dự án trên.

Cùng ngày, Thống đốc NHNN cũng chỉ định Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam làm ngân hàng phục vụ cho Dự án Phát triển lưới điện Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh do ADB tài trợ theo các Hiệp định Vay số 3161-VIE và 8286-VIE ký ngày 07/11/2014 giữa đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đại diện ADB.

NHNN yêu cầu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện các quy định nêu trong Nghị định số 38/2013/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn thực hiện của NHNN và Bộ Tài chính; các quy định của ADB để phục vụ tốt việc thực hiện Dự án trên.

(HTH)