Vietinbank được gia hạn triển khai thí điểm nghiệp vụ bao thanh toán bên mua

Ngày 13/02/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản số 978/NHNN-TTGSNH về việc gia hạn triển khai thí điểm thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán bên mua.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, Thống đốc NHNN chấp thuận gia hạn việc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) triển khai thí điểm thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán bên mua theo quy trình đã được NHNN chấp thuận tại văn bản số 706/NHNN-TTGSNH.

Thời hạn gia hạn là 01 năm, kể từ ngày 10/2/2015. Trường hợp trong thời hạn trên, NHNN ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 19/6/2004 và Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN ngày 16/10/2008 của Thống đốc NHNN, Vietinbank phải thực hiện quy trình bao thanh toán theo quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, Vietinbank phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những rủi ro phát sinh (nếu có) và phải báo cáo ngay NHNN về những rủi ro này. Định kỳ hàng quý, Vietinbank có văn bản báo cáo NHNN (qua Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) về kết quả thực hiện nghiệp vụ này, những khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất xử lý (nếu có).

(HTH)