VietinBank hướng tới tổng tài sản tăng 13% so với 2014

Sáng ngày 14/4/2015 tại Hà Nội, Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2015.

Tổng Giám đốc Vietinbank Lê Đức Thọ.Tổng Giám đốc Vietinbank Lê Đức Thọ.

Đại hội thông qua các nội dung chính bao gồm: Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch phát triển năm 2015; báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014; mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015; thông qua các Báo cáo tài chính; thông qua việc sáp nhập PG Bank vào VietinBank; niêm yết cổ phiếu của cổ đông Nhà nước tại VietinBank…

Năm 2014 đánh dấu một nhiệm kỳ mới của Hội đồng Quản trị VietinBank, Ban Lãnh đạo mới đã tiếp tục phát huy nội lực ngân hàng, quản trị và thực thi các chính sách đổi mới, lãnh đạo toàn hệ thống VietinBank nỗ lực thực hiện hoạt động kinh doanh và đạt được nhiều kết quả khả quan, phát triển an toàn, bền vững, hướng đến chuẩn mực và thông lệ quốc tế, giữ vững vị trí là đơn vị dẫn đầu Ngành Ngân hàng về quy mô, hiệu quả hoạt động và tốc độ tăng trưởng, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động. VietinBank đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Ngành Ngân hàng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ và NHNN giao.

Theo ông Lê Đức Thọ, Tổng Giám đốc Vietinbank, đến hết năm tài chính 2014, VietinBank đạt được nhiều kết quả kinh doanh ấn tượng như quy mô tổng tài sản tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, đạt 661.000 tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm 2013 và đạt 103,3% kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2014. VietinBank tiếp tục là một trong những ngân hàng TMCP có quy mô tài sản dẫn đầu thị trường; Dư nợ cho vay và đầu tư tăng trưởng mạnh, đi đôi với kiểm soát chất lượng tài sản, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Hoạt động cấp tín dụng đến 31/12/2014 đạt 543.000 tỷ đồng, tăng 18% so đầu năm, đạt 104,5% kế hoạch. Cơ cấu dư nợ chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng trưởng mạnh vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh được Chính phủ ưu tiên khuyến khích như: Nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao; tích cực cho vay với lãi suất thấp đối với các Dự án trọng điểm quốc gia thuộc ngành kinh tế mũi nhọn như: Điện, Dầu khí, Than & Khoáng sản, Xi măng, Xăng dầu, Cao su, Thép, Phân bón… Chất lượng tín dụng luôn được chú trọng kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm túc việc phân loại nợ theo quy định của NHNN tại Thông tư 02/2013/TT-NHNN và Thông tư 09/2014/TT-NHNN. Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 31/12/2014 là 0,9%/dư nợ tín dụng, thấp hơn mức bình quân toàn ngành. Hoạt động đầu tư đến 31/12/2014 đạt số dư 177.000 tỷ đồng, chiếm 27% tổng tài sản.

VietinBank tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng nguồn vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn, cơ cấu vốn được đa dạng hóa. Nguồn vốn huy động đến 31/12/2014 là 595.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16,3% so với năm 2013 và đạt 104% kế hoạch ĐHĐCĐ. Nguồn vốn Khách hàng Doanh nghiệp (KHDN) tăng 11,3%, nguồn vốn Khách hàng Cá nhân (KHCN) tăng 13,5%; nguồn vốn huy động từ các tổ chức trong và ngoài nước tăng trưởng tích cực 22,7% so với cuối năm 2013. Điều này đã khẳng định uy tín và thương hiệu mạnh của VietinBank trên thị trường trong bối cảnh áp lực cạnh tranh gia tăng.

Tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu về năng lực tài chính và hiệu quả lợi nhuận trong hệ thống NHTM Việt Nam: Hết năm 2014, vốn chủ sở hữu của VietinBank đạt 55.013 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 37.234 tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị thế là ngân hàng TMCP có vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ cao nhất Ngành Ngân hàng Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 7.302 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch ĐHĐCĐ. Trong đó, thu dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, tăng 15% so với năm 2013 và tỷ trọng trên tổng thu nhập hoạt động là 11,4%. Tỷ suất sinh lời ROAE và ROAA lần lượt đạt 10,5% và 1,2%, đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.

Song song với việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh theo từng khối riêng biệt, VietinBank tiếp tục tăng cường quản lý và kiểm soát hoạt động kinh doanh, hướng dần theo tiêu chuẩn quốc tế, quản trị rủi ro tuân theo tiêu chuẩn của Basel II, đẩy mạnh việc kiểm soát tốt chất lượng tín dụng qua 3 vòng kiểm soát (trước, trong và sau khi cho vay), góp phần nâng cao năng lực quản trị và an toàn trong hệ thống ngân hàng.

Đại diện VietinBank cũng cho biết thêm chỉ tiêu kế hoạch tài chính trong năm 2015 của VietinBank hướng tới sẽ là tổng tài sản phấn đấu đạt 746.000 tỷ đồng, tăng 13% so với 2014; dư nợ tín dụng tăng 13% so với 2014; nguồn vốn huy động tăng 14%; vốn chủ sở hữu tăng 7%; vốn điều lệ tăng 32%; lợi nhuận trước thuế 7.300 tỷ đồng; ROAA từ 1,0 - 1,2%; ROAE từ 10% - 11%; tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng dưới 3%; tỷ lệ chia cổ tức 7% - 9%; tỷ lệ an toàn vốn (CAR) > 9%.

Năm 2015, VietinBank phấn đấu giữ vững vị trí dẫn đầu về lợi nhuận và hiệu quả sinh lời trong hệ thống NHTM Việt Nam; tăng trưởng quy mô vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu về vốn theo chuẩn mực quốc tế Basel II, nâng cao vị thế cạnh tranh của VietinBank trên thị trường khu vực và quốc tế; tăng cường năng lực tài chính, tăng trưởng quy mô hoạt động kinh doanh, cân đối với mục tiêu đảm bảo an toàn và lành mạnh trong hoạt động của toàn hệ thống, từ đó nâng cao uy tín và tầm ảnh hưởng của VietinBank trên thị trường.

(T.Hương)