Vietinbank không chia cổ tức năm 2015

(eFinance Online) - Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, VietinBank xin ý kiến cổ đông không chia cổ tức trong năm 2015 nhằm bổ sung nguồn vốn tự có.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016, Ban Lãnh đạo VietinBank cho biết: Năm 2015, VietinBank đạt lợi nhuận trước thuế 7.345 tỷ đồng, tăng 0,6% so với năm 2014. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng tính đến thời điểm 31/12/2015 ở mức 0,73%. VietinBank không chia cổ tức trong năm 2015 nhằm bổ sung nguồn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phù hợp với chiến lược phát triển của VietinBank, đồng thời đảm bảo tuân thủ các giới hạn về an toàn vốn theo quy định của NHNN và thông lệ quốc tế.

Trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), VietinBank và PG Bank đã khẩn trương ký kết hồ sơ sáp nhập cũng như hoàn thiện các tài liệu liên quan đến chủ trương sáp nhập của Chính phủ và NHNN.

Ngay sau khi cơ quan Nhà nước có văn bản chấp nhận chủ trương sáp nhập, HĐQT VietinBank đã phối hợp với PG Bank để hoàn thiện lại bộ hồ sơ sáp nhập và trình NHNN phê duyệt. Tuy nhiên, do có sự thay đổi của pháp luật trong lĩnh vực sáp nhập ngân hàng (Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/2/2010 của NHNN quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng đã bị thay thế bởi Thông tư số 36/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của NHNN quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng) nên Đề án sáp nhập cần được hai ngân hàng cập nhật, sửa đổi để phù hợp với quy định mới.

Do giao dịch sáp nhập kéo dài, VietinBank đã thực hiện chia cổ tức năm 2014 căn cứ theo Nghị quyết số 57/2013/QH13 và sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua. Vì vậy để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, HĐQT VietinBank đã đàm phán với PG Bank và trình ĐHĐCĐ sửa đổi Hợp đồng sáp nhập theo hướng: VietinBank không được chia cổ tức trước sáp nhập (trừ trường hợp chia cổ tức trước khi sáp nhập theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền). Dựa trên nguyên tắc bình đẳng, nội dung trên cũng được quy định với PG Bank. PG Bank và VietinBank đã thống nhất không chia cổ tức trước sáp nhập.

 Chia sẻ với ĐHĐCĐ, ông Lê Đức Thọ - Tổng Giám đốc VietinBank cho biết: Với dự kiến sáp nhập PG Bank, VietinBank sẽ tăng vốn chủ sở hữu lên 64.455 tỷ đồng trong năm 2016, vốn điều lệ đạt 49.209 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu về vốn theo chuẩn mực quốc tế Basel II, nâng cao vị thế cạnh tranh của VietinBank trên thị trường khu vực và quốc tế. Theo các tiêu chuẩn quốc tế, đi đôi với tăng quy mô tài sản, quy mô vốn của ngân hàng phải tăng tương ứng. Thực hiện Basel II, yêu cầu về vốn của cổ đông cũng tăng lên. Hàng năm VietinBank đều phải bổ sung vốn để phục vụ các kế hoạch kinh doanh.

(T.N)