Vietinbank phấn đấu nâng chất lượng tín dụng với lãi suất thấp hơn

Trong năm 2015 Vietinbank sẽ chủ động phát triển khách hàng qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ, triển khai thị trường theo chuỗi liên kết, đồng thời tăng tỷ trọng nguồn thu từ các dịch vụ ngân hàng khác (ngoài tín dụng).

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2015 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), ông Lê Đức Thọ, Tổng giám đốc Vietinbank đã báo cáo kết quả một số chỉ tiêu tài chính của VietinBank năm 2014. Cụ thể, hoạt động cấp tín dụng đến 31/12/2014 đạt số dư 544 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2% so đầu năm (tăng trưởng toàn ngành là 12,62%), đạt 104,7% kế hoạch. Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 440 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2013. Cơ cấu dư nợ chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng trưởng mạnh vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh (SXKD) được Chính phủ ưu tiên khuyến khích như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao…

Lãnh đạo Vietinbank khẳng định: Ngân hàng luôn chú trọng chất lượng nợ, tuân thủ nghiêm túc việc phân loại nợ theo quy định của NHNN. Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 31/12/2014 là 0,89%/dư nợ tín dụng, thấp hơn mức bình quân toàn ngành. Nguồn vốn huy động có số dư đến 31/12/2014 là 596 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 16,4% so với năm 2013 và đạt 104% kế hoạch. Hoạt động kinh doanh của các Công ty con và Chi nhánh nước ngoài có nhiều chuyển biến tích cực và kinh doanh đều có lãi với tổng lợi nhuận trước thuế đạt 288 tỷ đồng. Trong đó, chi nhánh Lào đạt lợi nhuận trước thuế 2,5 triệu USD, tăng trưởng 127% so với năm 2013... Lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống năm 2014 là 7.300 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch, giữ vững vị trí dẫn đầu về lợi nhuận kinh doanh trong hệ thống các NHTM Việt Nam. Trong đó, thu dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, giá trị tuyệt đối tăng 13% so với năm 2013 và tỷ trọng trên tổng thu nhập tăng đạt mức 10%.

Tuy nhiên, hiện nay thu dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng, chưa khai thác tốt bán chéo dịch vụ. Dịch vụ bán lẻ vẫn còn khiêm tốn so với dư địa thị trường và tiềm năng Vietinbank.

Trong năm 2015, ngân hàng tiếp tục tập trung thực hiện tái cấu trúc toàn diện ngân hàng theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh. Vietinbank sẽ tối ưu hóa an toàn thanh khoản toàn hệ thống, quản trị rủi ro, đáp ứng lộ trình tuân thủ Basel II. Vietinbank sẽ triển khai thúc đẩy tín dụng an toàn hiệu quả, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách hướng tới thông lệ quốc tế, đồng thời tăng cường phối hợp với các định chế tài chính. Vietinbank cần chủ động phát triển khách hàng qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ, triển khai thị trường theo chuỗi liên kết, tăng cường đối thoại ngân hàng và doanh nghiệp với nhiều hình thức đa dạng.

VietinBank đề ra một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính trong năm 2015 như: Tổng tài sản tăng tối thiểu 15%; Nguồn vốn huy động tăng 13 - 15%; Dư nợ tín dụng tăng 13 - 15%; Tỷ lệ nợ xấu < 3%; Lợi nhuận trước thuế tương đương hoặc cao hơn so với năm 2014.

Chỉ đạo về triển khai nhiệm vụ thời gian tới, đại diện NHNN, Thống đốc Nguyễn Văn Bình lưu ý, VietinBank cần tiếp tục giảm lãi suất cho vay trung và dài hạn khoảng 1 đến 1,5%. Cùng với các ngân hàng trong hệ thông tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Vietinbank cần tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh đầu tư và đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, kiểm soát nợ xấu, góp phần đưa nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng xuống dưới 3% vào cuối năm 2015. Bên cạnh doanh nghiệp lớn, Vietinbank cần tạo đột phá ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, FDI và khách hàng bán lẻ. Cần phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng nhưng năm 2015 cần phải tập trung hơn vào chất lượng, đồng thời tăng tỷ trọng nguồn thu từ các dịch vụ ngân hàng khác (ngoài tín dụng). Vietinbank tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội thể hiện trách nhiệm của ngân hàng với cộng đồng.

Cũng tại Hội nghị, Vietinbank đã tổ chức vinh danh và khen thương các tập thể cá nhân xuất sắc...

 Vietinbank phấn đấu nâng chất lượng tín dụng với lãi suất thấp hơn ảnh 1

(T.Hương)