VietinBank: Tổng tài sản tăng 7,5%, tăng trưởng tín dụng 13,6%

Theo báo cáo mới nhất của Vietinbank, tính đến hết quý III/2015, các mảng hoạt động kinh doanh chính của VietinBank đều tăng trưởng mạnh so với cuối năm 2014 và cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản của VietinBank đạt 711 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5% so với cuối năm 2014 và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước, là một trong các ngân hàng dẫn đầu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng dư nợ cho vay của VietinBank đạt 500 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6% so với cuối năm 2014 và tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước. Tiền gửi khách hàng đạt 469 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với thời điểm cuối năm 2014.

Tính lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 17 ngàn tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 14,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ năm trước; thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 1,1 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 26,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập tăng mạnh khiến cho lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2015 của VietinBank cũng tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5.725 tỷ đồng, bằng 78,4% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Về hoạt động đầu tư, danh mục đến 30/9/2015 của VietinBank đạt 169 nghìn tỷ đồng, trong đó tập trung vào các trái phiếu có tính thanh khoản cao, độ an toàn thanh toán được đảm bảo để vừa đảm bảo dự trữ thanh khoản thứ cấp vừa đảm bảo mục tiêu sinh lời.

Bên cạnh việc tiếp tục tăng trưởng huy động và tín dụng ở mức cao, VietinBank đồng thời kiểm soát chất lượng tín dụng và giữ nợ xấu luôn ở mức thấp. Tỷ lệ nợ xấu đến hết quý III/2015 là 0,95% trên tổng dư nợ cho vay khách hàng, mức thấp nhất toàn hệ thống hiện nay.

(T.N)