VietinBank và EximBank "mở màn" giảm lãi suất cho vay

Lãi suất huy động VND trong tuần từ 15/9 - 19/9/2014 tương đối ổn định. Trong tuần có một số NHTMCP điều chỉnh giảm nhẹ lãi suất huy động khoảng 0,2 - 0,3%/năm các kỳ hạn dưới 12 tháng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, NHTMCP Công thương Việt Nam điều chỉnh giảm 0,2%/năm ở kỳ hạn từ 3-6 tháng; NHTMCP An Bình giảm khoảng 0,2%/năm kỳ hạn 3 tháng; NHTMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam giảm 0,2%/năm kỳ hạn từ 3-12 tháng; NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam giảm 0,2-0,3%/năm các kỳ hạn dưới 12 tháng.

Hiện nay, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 5-6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng và có kỳ hạn dưới 6 tháng; 6-7,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 7,3-7,8%/năm. Lãi suất huy động USD, phổ biến bằng mức trần do NHNN quy định là 0,25%/năm đối với tiền gửi của tổ chức và 1%/năm đối với tiền gửi của dân cư.

Trong khi đó, lãi suất cho vay bằng VND tiếp tục ổn định. Riêng NHTMCP Công thương Việt Nam, NHTMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam điều chỉnh giảm lãi suất cho vay khoảng 0,2-0,3%/năm ở các kỳ hạn. Hiện nay, lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức 7-8%/năm, lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức khoảng 9-10%/năm đối với ngắn hạn; 10,5-12%/năm đối với trung và dài hạn. Một số NHTM tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả chỉ ở mức 6-7%/năm.

Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3-7%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3-6%/năm, 5,5-7%/năm đối với trung và dài hạn.

Lãi suất cho vay phổ biến của TCTD đối với khách hàng cụ thể như sau:

Đơn vị: %/năm

Nhóm NHTM

Đối tượng

Ngắn hạn

Trung, dài hạn

 

NHTM

Nhà nước

 

 

VND:

- Sản xuất kinh doanh thông thường

9,0-10,0

10,5-11,5

- Nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, DN nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, DN ứng dụng công nghệ cao   

 

7,0-8,0

 

10,0-11,0

USD:

3,0-4,5

5,5-6,5

NHTM

cổ phần

VND:

- Sản xuất kinh doanh thông thường

 

9,5-10,0

 

11,0-12,0

- Nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, DN nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, DN ứng dụng công nghệ cao   

 

8,0 

 

10,0-12,0

USD:

4,5-6,0

6,0-7,0

(T.Hương)