VietUnion được phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã cấp giấy phép số 27/GP-NHNN về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến cộng đồng Việt (VietUnion) - đơn vị cung cấp và vận hành dịch vụ thanh toán Payoo.

VietUnion được phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Theo giấy phép này, Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến cộng đồng Việt được phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Bao gồm: (i) Dịch vụ cổng thanh toán điện tử; (ii) Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; (iii) Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử; (iv) Dịch vụ Ví điện tử.

Khi triển khai cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép, Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến cộng đồng Việt phải thực hiện theo đúng các nội dung đã trình bày tại hồ sơ xin cấp giấy phép của Công ty gửi NHNN; Công ty phải kết nối với một tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử (được NHNN cấp Giấy phép) khi cung ứng dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán cho khách hàng có tài khoản tại nhiều ngân hàng.

Khi đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật do tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử ban hành, Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến cộng đồng Việt được thực hiện kết nối với tổ chức này theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép, Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến cộng đồng Việt phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của NHNN quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan.

(T.N)