Vốn ngân hàng chảy vào nông nghiệp sẽ tăng 15%

Dự kiến đến cuối năm 2013, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn sẽ tăng trưởng khoảng 15% so với thời điểm 31/12/2012, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế dự kiến 12%.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đến 31/3/2013 đạt 578.915  tỷ đồng, tăng 3,1% so với cuối năm 2012 và chiếm trên 18% tổng dư nợ với nền kinh tế của hệ thống ngân hàng, chưa kể dư nợ cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội. Đây là tốc độ tăng khá cao khi so với tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế đến 25/4 tăng 1,73%.

Trong đó, dư nợ cho vay mua lúa gạo đạt hơn 30 ngàn tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay thu mua lúa gạo tại 13 tỉnh khu vực DBSCL đạt 22.698 tỷ đồng, tăng 33% so với cuối năm 2012. Doanh số cho vay tạm trữ thóc gạo trong quý I/2013 là 7.612 tỷ tương đương thu mua 951,63 tấn thóc quy gạo, lãi suất cho vay bình quân là 10%/năm, dư nợ đến cuối 31/3 là 7.571 tỷ đồng.

Cũng theo NHNN, doanh số cho vay nuôi trồng thu mua chế biến thủy sản đến 31/3 là 16.218 tỷ, trong đó, dư nợ đạt 34.535 tỷ, giảm hơn 1% so cuối 2012 do giá trị sản xuất thủy sản giảm 8%. Dư nợ cho vay mua máy móc thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch đạt 1.328 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cuối năm 2012.

Định hướng của NHNN là năm 2013 sẽ tiếp tục dầu tư cho các lĩnh vực ưu tiên, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Dự kiến đến cuối năm 2013, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn sẽ tăng trưởng khoảng 15%, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế, dự kiến là 12%.

Mới đây, tại Hội thảo Tín dụng ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế, những vấn đề đặt ra trong quý I/2013 và một số khuyến nghị, Vụ Dự báo Thống kê tiền tệ Ngân hàng Nhà nước đã công bố Báo cáo kết quả tổng hợp cuộc điều tra mới nhất về xu hướng kinh doanh của các ngân hàng thương mại, cho thấy: 90% tổ chức tín dụng (TCTD) kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì và gia tăng cấp tín dụng cho một số nhóm khách hàng ưu tiên thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Về tín dụng tiêu dùng, có  93,67% TCTD cho biết sẽ duy trì và gia tăng sẽ duy trì và gia tăng cấp tín dụng tiêu dùng; trong đó 59,49% TCTD dự kiến sẽ cho vay tiêu dùng trong năm 2013. Trong khi đó, đa số ngân hàng dự kiến không tăng tín dụng cho chứng khoán, bất động sản khi có tới 86,7% tổ chức tín dụng dự kiến sẽ không tăng cấp tín dụng đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản; 41,33% TCTD sẽ dự kiến sẽ giảm cấp tín dụng đối với lĩnh vực này. Hoạt động cho vay đầu tư chứng khoán cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi có tới 95,89% TCTD cho biết sẽ không tăng tín dụng đối với hoạt động này; 45,21% TCTD dự kiến sẽ giảm cấp tín dụng.

(T.Hương)