VPBank và VietBank được chấp thuận cho vay thu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông - Xuân

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank) được thực hiện việc cho vay thu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông - Xuân năm 2014 - 2015.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 27/2, Ngân hàng Nhà nước đã giao 17 ngân hàng thương mại cân đối nguồn vốn để cho vay mua tạm trữ gạo. Như vậy, đến thời điểm này đã có 19 ngân hàng thương mại được cho vay thu tạm trữ thóc, gạo tạm trữ vụ Đông - Xuân năm 2014 - 2015.

Cụ thể, NHNN chỉ đạo các ngân hàng thương mại nêu trên thực hiện cân đối nguồn vốn để cho vay mua tạm trữ thóc, gạo đối với các thương nhân được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao chỉ tiêu mua số thóc, gạo tạm trữ tối đa 1 triệu tấn quy gạo theo tỷ lệ quy đổi thóc:gạo là 2:1 trong vụ Đông - Xuân 2014 - 2015. Lãi suất cho vay do ngân hàng thương mại và khách hàng thỏa thuận nhưng tối đa không vượt quá 7%/năm.

Thời gian giải ngân cho vay mua tạm trữ thóc gạo từ ngày 1/3 đến hết ngày 15/4. Thời hạn cho vay mua tạm trữ tối đa là 6 tháng (đến hết ngày 31/8), thời gian được hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay tối đa là 04 tháng (đến hết ngày 30/6).

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ. Hồ sơ, thủ tục hỗ trợ lãi suất đối với các khoản cho vay mua tạm trữ thóc, gạo của các thương nhân thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực tham gia, tạo điều kiện cho các thương nhân vay vốn kịp thời thu mua thóc, gạo tạm trữ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; theo dõi chặt chẽ tình hình triển khai chương trình trên địa bàn và định kỳ hàng tuần báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng).

(HTH)