WB cấp 106 triệu USD cải thiện chất lượng y tế và giáo dục Việt Nam

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản tín dụng trị giá 106 triệu USD nhằm cải thiện chất lượng giáo dục, đào tạo nhân lực y tế, tăng cường năng lực quản lý trong ngành y tế và nâng cao năng lực của các đội chăm sóc sức khỏe ban đầu tuyến cơ sở cho Việt Nam.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Khoản tín dụng cho dự án được tài trợ từ nguồn vốn của Hiệp hội phát triển quốc tế, cơ quan thuộc Nhóm WB chuyên cung cấp tài chính cho các nước có thu nhập thấp.

Ngoài ra, Cộng đồng châu Âu cũng sẽ đóng góp khoản tiền tương đương 10 triệu USD cho dự án, và phần vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam sẽ tương đương 5 triệu USD, giúp đưa tổng số tiền của Dự án cải thiện chất lượng giáo dục và y tế lên tới 121 triệu USD.

(HTH)