Xử lý vướng mắc cản trở quá trình xử lý nợ xấu

Dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 53 về xử lý nợ xấu đang được trình Chính phủ thông qua nhằm xử lý vướng mắc về pháp luật hiện đang cản trở quá trình xử lý nợ xấu.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Tại buổi họp thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01 và Chỉ thị 02 của Thống đốc NHNN, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, thời gian qua, toàn hệ thống ngân hàng đã quyết liệt xử lý nợ xấu tuy nhiên trong quá trình xử lý vẫn còn vướng mắc khó khăn từ vấn đề pháp lý. Do đó, năm 2015, là năm cuối trong kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015,  NHNN sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đã triển khai, đồng thời hoàn thiện khuôn khổ pháp lý xử lý nợ xấu. 

Hiện dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 53 về xử lý nợ xấu đang được trình Chính phủ thông qua. NHNN cũng kiến nghị xử lý vướng mắc về pháp luật hiện đang cản trở quá trình xử lý nợ xấu, về Luật Bất động sản, Luật Doanh nghiệp, Hiến pháp 2013...

Thống đốc NHNN cũng đề nghị các đơn vị thành viên khẩn trương chuẩn bị, ban hành các văn bản hướng dẫn, phù hợp với Nghị định mới, từ đó có thể phê duyệt phương án mua, xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường.

Các tổ chức tín dụng (TCTD) phải xây dựng và báo cáo NH Nhà nước kế hoạch xử lý nợ xấu năm nay, chi tiết chỉ tiêu xử lý nợ xấu cho từng tháng và có các giải pháp về sử dụng dự phòng rủi ro, bán nợ xấu cho Công ty quản lý tài sản của TCTD Việt Nam (VAMC). Đảm bảo đến ngày 30/6/2015 phải xử lý được tối thiểu 60% số nợ xấu phải xử lý theo kế hoạch năm 2015. Riêng chỉ tiêu bán nợ xấu cho VAMC phải đạt không dưới 75% tổng số nợ xấu dự kiến bán cho VAMC cả năm.

Bên cạnh đó, các TCTD phải chấp hành quy định của pháp luật về an toàn hoạt động NH, cơ cấu lại nợ, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, nghiêm cấm sử dụng biện pháp che giấu nợ xấu, phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng và kết quả kinh doanh. Cấm lợi dụng việc xử lý nợ xấu để trục lợi, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho TCTD. Đồng thời, có giải pháp kiểm soát nợ xấu phát sinh mới và nâng cao chất lượng tín dụng. Rà soát, tiết giảm các chi phí hoạt động và tập trung mọi nguồn lực cho việc xử lý nợ xấu…

Đối với công ty VAMC phải thực hiện mua bán, xử lý nợ xấu theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn hiệu quả và hỗ trợ tài chính cho khách hàng vay phục hồi sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các dự án dở dang. VAMC cần tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia mua, xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm…

Trước đó, NHNN đã có Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng (TCTD) vừa được Thống đốc ban hành, yêu cầu các NH thương mại phải chủ động áp dụng các giải pháp để kéo nợ xấu về dưới 3% vào cuối năm nay.

(HTH)