Yêu cầu kéo dài thời hạn cho vay mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013

Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 5523/NHNN-TD gửi 14 ngân hàng thương mại đã được chấp thuận cho vay mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
 
Theo văn bản này, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1098/TTg-KTTH ngày 31/7/2013 về kéo dài thời hạn mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013 theo Quyết định 850/QĐ-TTg ngày 4/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 15/8/2013, Thống đốc đề nghị các ngân hàng kéo dài thời hạn cho vay mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013 đối với các thương nhân được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao chỉ tiêu đến hết ngày 15/8/2013.
 
Việc cho vay mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013 được thực hiện theo hướng dẫn của NHNN Việt Nam tại các văn bản số 4142/NHNN-TD ngày 12/6/2013 và số 4713/NHNN-TD ngày 04/7/2013.
 

14 ngân hàng thương mại đã được chấp thuận thực hiện việc cho vay mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013 bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương, Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông, Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á và Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

(HTH)