Việt Nam chưa đầu tư tương xứng cho công nghiệp hỗ trợ

(eFinance Online) - Tại Diễn đàn "Các giải pháp về vốn phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ" được tổ chức ngày hôm nay (31/5), ông Nguyễn Anh Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp (Bộ Công Thương) cho rằng, mặc dù nhận thức được vai trò của công nghiệp hỗ trợ đối với sự phát triển của nền kinh tế nói chung và công nghiệp nói riêng, nhưng sự đầu tư cho công nghiệp hỗ trợ ở nước ta vẫn chưa tương xứng.
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVNẢnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Tại diễn đàn, các diễn giả đều cho rằng, phát triển công nghiệp hỗ trợ có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Đó là động lực trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng và tạo ra năng lực cạnh tranh cho sản phẩm công nghiệp chính, đồng thời đẩy nhanh công nghiệp hóa quốc gia. Tuy nhiên, ở Việt Nam, hiện vẫn còn nhiều bất cập trong hệ thống chính sách hỗ trợ về vốn để phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Cụ thể, nguồn lực đầu tư của nhà nước cho lĩnh vực này còn eo hẹp. Trên thực tế, các doanh nghiệp rất khó tiếp cận sự hỗ trợ của Nhà nước.

Có một bất cập là dù có nhiều Quỹ hướng đến là hỗ trợ, ưu đãi cho doanh nghiệp để phát triển sản xuất nhưng theo quy định của Nhà nước, việc hình thành các quỹ này phải mở tại Kho bạc hoặc ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, hiện nay các quỹ chỉ được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước mà hệ thống kho bạc không thực hiện cho vay theo hình thức tín dụng. Vì vậy, doanh nghiệp gặp khó tiếp cận nguồn vốn đầu tư của nhà nước. Do vậy đây đang là vướng mắc lớn nhất khiến cả cơ quan quản lý Nhà nước dù rất muốn nhưng không thể cho vay và các doanh nghiệp cũng không thể đủ điều kiện để vay.

Cùng với vấn đề vốn, các doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ của Việt Nam cũng đang gặp khó về công nghệ để có thể đầu tư trang thiết bị, chuyển giao công nghệ. Phần lớn công nghệ chuyển giao còn ở mức độ trung bình, một số ở mức thấp, lạc hậu. Việc ứng dụng công nghệ được chuyển giao từ nước ngoài còn yếu, hoạt động nghiên cứu - phát triển (R&D) còn yếu; khả năng tiếp thu công nghệ nước ngoài của doanh nghiệp cũng còn hạn chế; hiệu lực thực thi chính sách đổi mới chuyển giao công nghệ còn thấp...

Theo các chuyên gia tài chính, ngân hàng, để nguồn vốn hỗ trợ đến được với doanh nghiệp, trước hết cần tái cơ cấu, tăng cường vai trò của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các chương trình tín dụng chính sách. Đồng thời vận hành hiệu quả hơn nữa các Quỹ hỗ trợ như Quỹ bảo lãnh và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quỹ phát triển khoa học công nghệ, Quỹ phát triển công nghiệp hỗ trợ sau khi lập...

(T.N)