Bắc Ninh khai trương 117 dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4

(eFinance Online) - Chiều ngày 3/1, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chính thức khai trương dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản điều hành từ tỉnh đến cấp xã.
Bắc Ninh khai trương 117 dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4

Theo ông Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh, thời gian qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã đặc biệt quan tâm tới việc ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh  và xác định đến năm 2018 Bắc Ninh sẽ xây dựng thành công Chính quyền điện tử.

Các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành, trong đó xác định hệ thống quản lý văn bản điều hành, hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cùng hệ thống cổng thông tin điện tử là những hệ thống phần mềm có tính chất quyết định trong việc xây dựng Chính quyền điện tử tại tỉnh Bắc Ninh.

Việc triển khai thành công các phần mềm trên sẽ tạo sự chuyển biến đối với toàn bộ hệ thống các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc ứng dụng CNTT vào quản lý, điều hành và là nền tảng quan trọng xây dựng thành công chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh.

Để cụ thể hóa các mục tiêu đã đặt ra, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng các đề án, dự án triển khai Nghị quyết 36a của Chính phủ, cụ thể: Sở đã tham mưu với UBND tỉnh đề án Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh là cơ sở để các cấp, các ngành của tỉnh thống nhất trong việc triển khai ứng dụng CNTT của các cấp, các ngành trong việc xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở tiếp thu thành công của nền tảng Chính quyền điện tử mở của TP Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần công nghệ DTT triển khai xây dựng 335 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giai đoạn 2016 - 2017. Đến nay, toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu nền tảng, cơ sở dữ liệu dịch vụ nền tảng đã được hoàn thành và người dân có thể sử dụng 117 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc 44  nhóm dịch vụ công Chính phủ yêu cầu các địa phương ưu tiên triển khai trong năm 2016.

Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bắc Ninh tại địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn được hoàn thành, cung cấp công cụ cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua môi trường Internet thông qua hệ thống hồ sơ điện tử thay thế cho các hình thức hồ sơ giấy thông thường được thực hiện trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

Ngoài ra, để nâng cao tính công khai, minh bạch, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh còn cung cấp công cụ theo dõi về tiến trình, nhật ký hồ sơ, ghi nhận tất cả nội dung trao đổi, giao dịch điện tử giúp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp theo dõi, giám sát hồ sơ của mình, đồng thời qua đó tạo thành công cụ để giám sát việc triển khai dịch vụ công của các cơ quan nhà nước.

Nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo về triển khai phần mềm quản lý văn bản điều hành liên thông từ các cơ quan cấp tỉnh xuống cấp huyện và cấp xã, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho UBND tỉnh yêu cầu bắt đầu từ ngày 1/7/2016 các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện bắt buộc phải sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành để gửi/nhận văn bản điện tử và điều hành công việc của cơ quan.

Bắc Ninh đặt mục tiêu đến hết năm 2018 sẽ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4; qua đó giúp tăng cường cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, đồng thời từng bước cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số quản trị hành chính công cũng như xây dựng thành công chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh.

(Thanh Huyền)