Bộ Tư pháp chính thức đề xuất bỏ Điều 292

(eFinance Online) - Sáng 3/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 4, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015. Thay mặt Chính phủ trình bày tờ trình, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long chính thức đề xuất bỏ tội danh cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình. Ảnh:VPQH.Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình. Ảnh:VPQH.

Tội danh này được quy định tại điều 292 Bộ luật Hình sự năm 2015 - một điều luật được nhắc đến nhiều nhất từ khi bộ luật này được ban hành. Đây cũng là điều duy nhất được đề xuất bãi bỏ khi sửa luật.

Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết thời gian qua, việc sửa đổi, bổ sung Điều 292 đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Trong đó, nhiều người cho rằng cần loại bỏ hoàn toàn tội danh nêu trên, vì Bộ luật Hình sự đã bỏ tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước và tội kinh doanh trái phép để đưa vào các quy định khác. Hơn nữa, trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện có đến 267 nghề, việc chỉ quy định kinh doanh qua mạng bị xử lý hình sự, còn lại thì không là chưa hợp lý.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, qua rà soát sửa đổi, Chính phủ đã thiết kế dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 theo hướng sửa đổi, bổ sung ở mức tối đa những quy định có lỗi kỹ thuật đã được phát hiện và những nội dung rõ ràng là chưa hợp lý hoặc có thể khó áp dụng trên thực tế; tuy nhiên không làm thay đổi những chính sách lớn của Bộ luật hình sự 2015 đã được Quốc hội thông qua và không đặt ra vấn đề mới, dẫn đến việc phải sửa đổi, bổ sung các luật khác đang được lùi hiệu lực thi hành cùng Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo đó, phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 lần này liên quan đến 141 điều, trong đó có 43 điều sửa đổi về kỹ thuật, 97 điều sửa đổi về nội dung và bãi bỏ 1 điều.

Thẩm tra dự án luật sửa đổi của Chính phủ trình, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, đa số ý kiến đều tán thành với việc bỏ Điều 292. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp - Lê Thị Nga cũng cho hay có ý kiến đề nghị giữ lại và đưa vào các chương trình tương ứng (ví dụ cấm kinh doanh vàng tài khoản tại Nghị định 24; kinh doanh đa cấp bất chính tại Nghị định số 45…) trên mạng do đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm cao, khó khắc phục. Việc sửa đổi phải trên cơ sở rà soát đầy đủ các sai sót của BLHS năm 2015. Đồng thời, trong một chừng mực nhất định, một số quy định của BLHS vẫn phải có văn bản quy định chi tiết của Chính phủ hoặc văn bản hướng dẫn thi hành của các cơ quan tư pháp trung ương.

Rút kinh nghiệm sâu sắc từ nguyên nhân chính dẫn đến sai sót của BLHS năm 2015 là do sức ép quá lớn về thời gian, mong muốn có thêm thời gian để tiếp tục rà soát, nghiên cứu, để các đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp cận cho ý kiến, các cơ quan chuyên môn nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung tránh những sai sót có thể tái diễn, đa số ý kiến trong Ủy ban Tư pháp đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội cho phép thông qua dự án Luật tại 2 kỳ họp (tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội thảo luận cho ý kiến và tại Kỳ họp thứ 3 thì thông qua).

(PV)