Chỉ còn 493 chiếc Samsung Galaxy Note 7 chưa được thu hồi

(eFinance Online) - Theo Samsung, chương trình thu hồi và hoàn tiền sản phẩm Samsung Galaxy Note 7 thực hiện từ ngày 18/10/2016 đã hoàn tất vào ngày 18/11/2016, với tổng số sản phẩm đã thu hồi là 12.140 sản phẩm, còn lại 493 sản phẩm chưa được thu hồi.
Chỉ còn 493 chiếc Samsung Galaxy Note 7 chưa được thu hồi

Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương cho biết, đơn vị này đã nhận được công văn số 119/CV-2016-SEVT của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thu hồi và hoàn tiền sản phẩm Galaxy Note 7.

Theo đó, tổng số sản phẩm đã thu hồi và hoàn tiền trong Chương trình là 12.140/12.633 sản phẩm (đạt 96%), còn lại 493 sản phẩm chưa được thu hồi. Riêng đối với 493 sản phẩm chưa được thu hồi, Công ty Samsung tiếp tục thực hiện việc thu hồi đến hết ngày 31/12/2016.

Theo Cục Quản lý cạnh tranh, nguy cơ cháy nổ đối với sản phẩm Galaxy Note 7 là rất rõ ràng dù đang sử dụng sản phẩm hay tắt máy. Vì vậy, để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng và cho toàn xã hội, Cục Quản lý cạnh tranh đề nghị người tiêu dùng đang còn sở hữu, sử dụng sản phẩm cần ngay lập ngừng sử dụng, tắt máy và liên hệ với các Trung tâm chăm sóc khách hàng của Samsung để được trả sản phẩm và hoàn tiền.

(Thanh Huyền)