Chính thức tắt sóng truyền hình tương mặt đất tại 4 thành phố

(eFinance Online) - Từ 24h ngày 15/8, truyền hình tương tự mặt đất (truyền hình analog) tại 4 thành phố Trung ương gồm Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ đã chính thức ngừng phát sóng.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam, hiện nay, vùng phủ sóng truyền hình số DVB-T2 tại 4 thành phố nêu trên đã đảm bảo lớn hơn hoặc bằng vùng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất. Tại phần lớn các địa bàn đã được phủ sóng truyền hình số mặt đất, số lượng kênh truyền hình có thể thu được từ 26 kênh đến 70 kênh chương trình, trong đó có 5 đến 7 kênh chương trình HD.
Về hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất tới các hộ nghèo, cận nghèo theo quy định tại 4 thành phố trực thuộc Trung ương và địa bàn 19 tỉnh lân cận. Cụ thể: Hà Nội là 34.409 hộ; Cần Thơ là 25.102 hộ; Hải Phòng là 27.706 hộ; một phần địa bàn của 19 tỉnh lân cận: 327.324 hộ. Số lượng hộ nghèo, cận nghèo phát sinh theo chuẩn mới tại 4 thành phố nêu trên khoảng 38.000 hộ đang được Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích khẩn trương hỗ trợ và dự kiến đến thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự thì hầu hết các hộ gia đình sẽ được lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất (STB). Số lượng hộ nghèo, cận nghèo phát sinh theo chuẩn mới tại địa bàn của 19 tỉnh lân cận 136.357 hộ sẽ được Bộ sớm thực hiện hỗ trợ trong thời gian tới.
Về tỷ lệ thu xem truyền hình tương tự mặt đất, theo Ban Chỉ đạo, khi triển khai ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 4 thành phố trực thuộc Trung ương còn ảnh hưởng tới địa bàn của 19 tỉnh lân cận. 23 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này có dân số chiếm tới 50% dân số của cả nước. Do đó, có thể thấy rằng việc ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất theo giai đoạn 1 có ý nghĩa rất quan trọng.
Theo kết quả điều tra, tỷ lệ hộ gia đình thu xem truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào tháng 4/2016, tại Hà Nội là 10.7%, Hải Phòng là 10.0%; Cần Thơ là 27.9%; TP. Hồ Chí Minh là 3.9%.
Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ từ các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị thu DVB-T2, từ 5/2016 đến nay, tại Hà Nội đã bán ra 149.437 TV DVB-T2 và STB DVB-T2 (trong đó có 90.310 TV, 59.127 STB), Hải Phòng: 36.855 (trong đó có 36.676 TV, 179 STB), Cần Thơ: 81.760 (trong đó có 36.676 TV, 52.638 STB); TP. Hồ Chí Minh: 139.436 ( trong đó có 98.127 TV, 41.309 STB). Tổng số lượng thiết bị thu bán ra tại các tỉnh là 271.817 STB và 116.480 TV DVB-T2.

(Thanh Huyền)