CLAS Expara Vietnam Accelerator tiếp tục khởi động đợt 2

(eFinance Online) - Tiếp nối thành công của các đợt huấn luyện và đầu tư đầu tiên, Microsoft Việt Nam, Expara và CLAS tiếp tục tiến hành triển khai dự án huấn luyện và đầu tư đợt 2 cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam. 
Ảnh: PN.Ảnh: PN.

Những chương trình đào tạo này sẽ được tiến hành tại hai địa điểm là thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Chương trình CLAS Expara Vietnam Accelerator (CEVA) có mục tiêu xây dựng và phát triển lớn mạnh hệ thống doanh nghiệp khởi nghiệp, do Microsoft Việt Nam phối hợp với Expara – Công ty dẫn đầu lĩnh vực huấn luyện và đầu tư mạo hiểm khu vực Đông Nam Á và CLAS (Customer Loyalty and Acquisition Services Co. Ltd.) – công ty dịch vụ phần mềm công nghệ cao, cũng là một doanh nghiệp khởi nghiệp từ Trung tâm Sáng Tạo Microsoft.

CEVA đã gây được tiếng vang lớn ngay từ thời điểm khởi động. Chương trình đã đạt được kỳ vọng mang lại tài nguyên tri thức, kiến thức kinh doanh và nguồn vốn cho các Doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong đợt 1, dự án đã đào tạo thành công cho 7 doanh nghiệp khởi nghiệp gồm: MimosaTEK, UBET, IMAS, HomeFinder, Cloudjet Solutions và CLAS Healthcare. Một trong số đó đã nhận được vốn, một đã nhận được hợp đồng từ quỹ Expara Venture III (EV3) và 2 doanh nghiệp đang được hội đồng đầu tư EV3 tiếp tục xem xét.

Theo kí kết tháng 4/2016, giữa Microsoft Việt Nam và Hội Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng, Chương trình hỗ trợ gia tăng năng lực cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại thành phố Đà Nẵng (CLAS Expara Accelerator) sẽ được triển khai tại đây. Như vậy, trong đợt 2, lần đầu tiên các doanh nghiệp tại 2 địa phương này sẽ được tham dự khoá huấn luyện tại  cả 2 địa điểm thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng, giúp mở rộng sự hỗ trợ tới các doanh nghiệp tại các địa bàn trong nước.

Để giúp doanh nghiệp khởi nghiệp gia tăng được năng lực cạnh tranh, chương trình  hỗ trợ gia tăng năng lực cho các doanh nghiệp khởi nghiệp CEVA với thời gian huấn luyện toàn diện 5 tháng kèm nguồn tài nguyên kiến thức phong phú của Microsoft, CLAS và Expara chắc chắn sẽ là kim chỉ nam cần thiết và nền tảng vững vàng. 

(PN)