Cổng thông tin Bộ Quốc phòng kết nối một cửa quốc gia

(eFinance Online) - Hôm qua (21/7), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã bấm nút kết nối Cổng thông tin một cửa Bộ Quốc phòng với Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Cổng thông tin Bộ Quốc phòng kết nối một cửa quốc gia

Từ năm 2011, Chính phủ đã cho phép Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển được đặt tại cảng vụ các địa phương, hình thành một cửa khai báo thủ tục tàu ra vào cảng. Từ tháng 4/2016, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Tổng cục Hải quan và Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel triển khai kết nối Cổng thông tin một cửa của Bộ Quốc phòng với Cổng thông tin một cửa quốc gia. Đến nay đã chính thức kết nối xong và có 7 đơn vị biên phòng cửa khẩu cảng biển có thể xử lý thông tin trực tiếp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, chỉ tính riêng từ ngày 29/4 đến 30/5/2016, các đơn vị biên phòng tại 7 cảng biển, thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia đã tiếp nhận và xử lý xác báo (Formal notice) hoàn thành thủ tục cho 2.864 hồ sơ (trong đó xác báo đồng ý 1.601 hồ sơ, yêu cầu chỉnh sửa 1.261 hồ sơ) với tổng số 1.864 lượt phương tiện, 33.379 thuyền viên, 680 hành khách...

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh 4 lợi ích khi Cổng thông tin một cửa Bộ Quốc phòng kết nối một cửa quốc gia hướng tới một cửa ASEAN là bảo đảm tính thống nhất trong kết nối hệ thống xử lý thủ tục hành chính biên phòng cửa khẩu; giảm chi phí, thời gian chuẩn bị hồ sơ do doanh nghiệp chỉ phải khai báo đến một điểm tiếp nhận duy nhất là cổng thông tin một cửa quốc gia; bảo đảm thuận lợi trong triển khai mở rộng toàn quốc cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng biển; tạo cơ sở thuận lợi cho việc triển khai các thủ tục hành chính liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quá cảnh, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu, quá cảnh của Bộ Quốc phòng thông qua cơ chế một cửa quốc gia.

Đây là bước quan trọng để thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phấn đấu đến năm 2018 thủ tục hành chính ngang bằng nhóm ASEAN - 4.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu các Bộ, ngành tham gia vào cơ chế một cửa quốc gia đến năm 2018 đạt ít nhất 80% tổng số thủ tục hành chính có liên quan đến xuất nhập hàng hóa, phương tiện, người và phương tiện nhập cảnh, quá cảnh. Tới năm 2020, toàn bộ 100% thủ tục hành chính này thực hiện thông qua cơ chế một cửa quốc gia thu phí điện tử.

(Thanh Huyền)