FPT IS triển khai thành công Hệ thống Thanh toán điện tử liên kho bạc

(eFinance Online) - Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) vừa triển khai thành công Hệ thống Thanh toán điện tử liên kho bạc cho Kho bạc Nhà nước Việt Nam (KBNN). Đây là một ứng dụng quan trọng được tích hợp vào như một phân hệ mở rộng trong Hệ thống Quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS - hệ thống CNTT lớn nhất Việt Nam).
FPT IS triển khai thành công Hệ thống Thanh toán điện tử liên kho bạc

Ứng dụng này giúp KBNN cải tiến, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ thanh toán của ngành; tận dụng tối đa hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, cơ sở dữ liệu, phần mềm lõi sẵn có của hệ thống TABMIS.

Trung bình mỗi tháng, toàn bộ Hệ thống Thanh toán điện tử Liên kho bạc của KBNN phải xử lý khoảng 50.000 - 60.000 lệnh thanh toán. Trước đây, nghiệp vụ xử lý giao dịch thanh toán giữa Kho bạc đi và Kho bạc đến phải thông qua nhiều bước và nhiều lần truyền thông tin qua lại giữa hai hệ thống - hệ thống TABMIS và hệ thống thanh toán độc lập cũ. Quy trình này tốn không ít thời gian và nguồn nhân lực, dễ xảy ra sai sót dữ liệu, chưa kể phải vận hành hàng chục máy chủ. Tuy nhiên đến nay, khi Hệ thống Thanh toán điện tử đi vào hoạt động đã xử lý toàn bộ các giao dịch thanh toán giữa các Kho bạc một cách tức thời; các giao dịch thanh toán được chuyển trực tiếp từ Kho bạc đi tới Kho bạc đến và các cán bộ chỉ phải xử lý nghiệp vụ trên 01 hệ thống duy nhất.

Hệ thống giúp giảm khoảng 50% thủ tục, quy tình thực hiện từ Kho bạc đi, đặc biệt đối với trung tâm thanh toán cấp tỉnh và trung ương sẽ bỏ được công việc kiểm soát, đối chiếu truyền tin - công việc chính, nặng nhất của bộ phận này.

Như vậy với việc tích hợp chức năng thanh toán điện tử liên kho bạc trên nền TABMIS giúp KBNN khép kín quy trình nghiệp vụ, tiết kiệm thời gian, nguồn lực trong việc đồng bộ, đối chiếu dữ liệu và quản trị vận hành hệ thống. Quan trọng hơn, việc triển khai dự án này đã được KBNN tin tưởng giao cho nhà thầu trong nước thực hiện với những yêu cầu rất cao về chất lượng và tiến độ.

Ông Phạm Minh Tuấn, Tổng giám đốc FPT IS nhận định: “Sau nhiều năm đảm bảo vận hành liên tục hệ thống, với việc triển khai thành công tính năng mới quan trọng như Hệ thống Thanh toán điện tử liên kho bạc chứng tỏ FPT IS đã làm chủ được toàn bộ hệ thống và đủ năng lực triển khai các phân hệ mở rộng của TABMIS trong thời gian tới. Điều này cũng tiếp tục chứng tỏ năng lực thực hiện các dự án CNTT có quy mô lớn, phức tạp như TABMIS của doanh nghiệp CNTT Việt Nam nói chung, và FPT IS nói riêng. FPT IS đã có hơn 20 năm đồng hành với Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước. Với kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật, và sự hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ KBNN, đặc biệt là nghiệp vụ thanh toán đã giúp FPT IS hoàn thành dự án trước thời hạn hợp đồng, đáp ứng 100% các yêu cầu của KBNN”.

Với giá trị dự án khoảng 70 triệu USD, Hệ thống TABMIS hiện đang là dự án CNTT lớn nhất Việt Nam. Dự án được IBM và FPT IS triển khai trong vòng 8 năm (bắt đầu từ năm 2006), đáp ứng hơn 15.000 người dùng, 1.500 điểm triển khai trên toàn quốc… Từ năm 2013 đến giữa năm 2015, FPT IS đã được lựa chọn là nhà thầu thực hiện quản trị, vận hành. Với sự hỗ trợ của FPT IS, hệ thống ngày càng hoạt động ổn định và hiệu quả với khối lượng dữ liệu và số người dùng tăng thêm.

Thành công của dự án TABMIS nói chung và Hệ thống Thanh toán điện tử liên Kho bạc là một mốc son trong lịch sử ngành CNTT nước nhà, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ cán bộ tin học ngành Tài chính cũng như của công ty FPT IS.

(Thanh Huyền)