FPT IS vận hành hệ thống CNTT-TT mới cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

(eFinance Online) - Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) vừa chính thức vận hành Hệ thống Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) mới cho các quy trình nghiệp vụ liên quan đến Bảo hiểm tiền gửi. Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) là đơn vị triển khai hệ thống này. 
 
FPT IS vận hành hệ thống CNTT-TT mới cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Hệ thống được đưa vào sử dụng sẽ hỗ trợ BHTGVN nâng cao hiệu quả thực hiện vai trò quan trọng của mình trong việc bảo vệ người gửi tiền, đồng thời góp phần tăng cường chia sẻ, sử dụng thông tin, tăng hiệu quả trong việc đảm bảo sự an toàn, ổn định của 1.252 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, bao gồm 92 ngân hàng thương mại, Ngân hàng Hợp tác xã, 1.156 quỹ tín dụng nhân dân và 3 tổ chức tài chính vi mô. Đây là hệ thống công nghệ cho quy trình nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi tiên tiến, thuộc dự án Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng (FSMIMS) - Nhóm hợp phần BHTGVN do Ngân hàng Thế giới tài trợ. 

Hệ thống CNTT-TT cho quy trình nghiệp vụ của BHTGVN gồm 8 cấu phần, trong đó có 4 cấu phần thuộc khối nghiệp vụ lõi bảo hiểm tiền gửi; 3 cấu phần thuộc khối hậu cần; 1 cấu phần triển khai phần cứng và phần mềm hạ tầng. Với việc xây dựng một kho dữ liệu tập trung để quản lý, thu thập thông tin, kết nối tới kho dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; phát triển các phần mềm ứng dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động; triển khai các quy trình nghiệp vụ của tổ chức và xây dựng một cơ sở hạ tầng CNTT với trung tâm dự phòng nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu và hoạt động liên tục...

Hệ thống sẽ giúp BHTGVN trở thành tổ chức bảo hiểm tiền gửi tiên tiến hoạt động theo các thông lệ quốc tế. Đặc biệt, dựa trên kinh nghiệm từ các hệ thống BHTG phát triển trên thế giới như Mỹ, Hàn Quốc, Canada, Malaysia… hệ thống CNTT-TT cho Quy trình nghiệp vụ của BHTGVN đã xây dựng hệ thống giám sát thông qua các nghiệp vụ như: Thu thập thông tin giám sát, Phân tích rủi ro, Xếp hạng Tổ chức tham gia BHTG… Hệ thống giám sát của BHTGVN sử dụng công cụ phân tích Oracle Advanced Analysis với các kỹ năng, mô hình phân tích hiệu quả cao dựa trên thông tin giám sát từ NHNN và các cơ quan giám sát, từ các tổ chức tham gia BHTG và các đơn vị cung cấp thông tin…

Là một cấu phần của dự án Hệ thống Thông tin quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng (FSMIMS), Hệ thống CNTT và TT cho Quy trình nghiệp vụ của BHTGVN sẽ giúp BHTGVN, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan hữu quan có được thông tin cập nhật kịp thời, từ đó thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Bên cạnh đó, nhờ có hệ thống này, các tổ chức tham gia BHTG sẽ giảm gánh nặng báo cáo, thông qua cơ chế chia sẻ thông tin báo cáo minh bạch, thống nhất giữa Ngân hàng Nhà nước và BHTGVN, giữa tổ chức tham gia BHTG và BHTGVN.

Ngoài ra, hệ thống CNTT và TT mới của BHTGVN cũng xây dựng phần mềm Hỗ trợ thông tin  người gửi tiền, qua đó, người gửi tiền có thể dễ dàng tiếp cận thông tin và được giải đáp các câu hỏi liên quan đến chính sách BHTG, liên quan đến các tổ chức tham gia BHTG… Qua đó, niềm tin của người gửi tiền vào hệ thống BHTG cũng như hệ thống các tổ chức tín dụng sẽ được củng cố.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có những biến đổi sâu sắc, Việt Nam đứng trước những cơ hội lớn để phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn, đồng thời cũng đứng trước những thách thức không nhỏ đòi hỏi sự nỗ lực nhằm tận dụng cơ hội đưa nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Là một thành viên tích cực trong Mạng an toàn tài chính quốc gia, BHTGVN cũng đứng trước yêu cầu phải cải cách, xây dựng chiến lược phát triển mang tính liên tục và dài hạn nhằm góp phần đảm bảo sự an toàn, ổn định của hệ thống tài chính quốc gia, bảo vệ tốt quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền và phát triển nguồn tài chính Nhà nước giao cho BHTGVN quản lý.

Ông Phạm Minh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Hệ thống thông tin FPT cho rằng: “Đây là một dự án quan trọng về CNTT sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới hoàn thành đúng thời hạn. Dự án cũng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của BHTGVN cả về nghiệp vụ và công nghệ. Điều đó khẳng định năng lực và cam kết của FPT IS trong việc đưa các ứng dụng CNTT tiên tiến trên thế giới vào phục vụ hiệu quả cho hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan, tổ chức lớn, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Việt Nam như BHTGVN. Thành công của dự án cũng góp phần quan trọng đưa dự án tổng thể FSFIMS đạt được mục tiêu hiện đại hóa ngành ngân hàng Việt Nam”.

Dự án xây dựng hệ thống Cung ứng, Lắp đặt và Tích hợp Hệ thống CNTT-TT mới cho các quy trình nghiệp vụ tiên tiến của BHTGVN được triển khai trong 22 tháng kể từ tháng 12/2014 đến tháng 10/2016. Khi đi vào hoạt động, tất cả những người sử dụng là lãnh đạo, cán bộ BHTGVN tại trụ sở chính và 8 chi nhánh khu vực sẽ sử dụng hệ thống này. Gần 40 triệu người gửi tiền cũng có thể truy cập vào website BHTG để nhận các thông tin hữu ích về quyền lợi của người gửi tiền tại các tổ chức nhận tiền gửi. 

(Thanh Huyền)