FPT Software cung cấp phần mềm quản lý đại học Eduprove tại Việt Nam

(eFinance Online) - Công ty Phần mềm FPT (FPT Software) vừa chính thức ký kết hợp đồng triển khai phần mềm quản lý đại học Eduprove cho trường ĐH Tài chính Kế toán Quảng Ngãi, nhằm rút ngắn tối đa thời gian lên kế hoạch, phân công giảng dạy cũng như xây dựng thời khóa biểu và thời gian đăng ký học phần của sinh viên của trường.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Phần mềm Eduprove được phát triển dựa trên thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa FPT Software và Hitachi ký kết vào đầu năm 2012. Theo thỏa thuận này, FPT Software là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất được quyền Việt hóa nội dung, tùy biến các tính năng sử dụng theo nhu cầu của khách hàng trong nước cũng như thương mại hóa phần mềm quản lý các trường đại học, cao đẳng trên nền công nghệ điện toán đám mây của Hitachi tại thị trường Việt Nam.

Eduprove được xây dựng nhằm hỗ trợ cho cán bộ quản lý của các trường đại học, cao đẳng tối ưu hóa hệ thống quản lý, xóa bỏ sự chồng chéo nghiệp vụ giữa các phòng, ban góp phần giảm chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường cũng như hỗ trợ sinh viên, giảng viên và lãnh đạo trong việc khai thác và theo dõi thông tin.

Phần mềm này tập trung chính vào việc tin học hoá các quy trình nghiệp vụ về quản lý đào tạo của trường như: sắp xếp thời khóa biểu, quản lý sinh viên, quản lý học phí, xét duyệt và đánh giá tình hình học tập sinh viên, tổng hợp và thống kê dữ liệu, quản lý nhân sự, phân quyền xử lý dữ liệu xuống nhiều cấp quản lý, khai thác và tra cứu thông tin đào tạo trực tuyến của trường. Do đó, nhà trường có thể dễ dàng quản lý quá trình học tập và các tác vụ liên quan của sinh viên từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp một cách dễ dàng.

Ngoài ra, Eduprove có khả năng hỗ trợ đa dạng về các loại hình và phương thức đào tạo khác nhau như cao đẳng, đại học, sau đại học; hệ chính quy, hệ vừa học vừa làm; mô hình đào tạo niên chế, tín chỉ hay kết hợp cả niên chế và tín chỉ.

Được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ Cloud và SOA (Service Oriented Architecture - Kiến trúc hướng dịch vụ) nên người dùng có thể lựa chọn nhiều hình thức sử dụng khác nhau theo nhu cầu thực tế. Chẳng hạn như sử dụng trọn gói sản phẩm; chỉ sử dụng theo phân hệ chức năng cần thiết; sử dụng theo hình thức thuê mua dịch vụ phần mềm (SaaS).

Phần mềm quản lý các trường đại học, cao đẳng trên nền công nghệ điện toán đám mây đã được Hitachi triển khai thành công tại các trường ĐH của Nhật Bản dưới tên thương mại là Uniprove. Với mong muốn phát triển phần mềm này ra các thị trường khác bên ngoài Nhật Bản, Hitachi đã quyết định lựa chọn FPT Software để chuyển giao quyền phát triển và thương mại hóa phần mềm này tại Việt Nam và xa hơn nữa là thị trường châu Á.

FPT Software sẽ bắt đầu triển khai bản nâng cấp phần mềm Eduprove cho trường ĐH TCKT Quảng Ngãi từ 19/04/2016 với các chức năng: lên kế hoạch giảng dạy, phân công giảng dạy, lên thời khóa biểu dự kiến, đăng ký học phần, lên thời khóa biểu chính thức.

(Thanh Huyền)